Cyfres Darlithoedd Diwinyddiaeth

Sefydlwyd y Rhaglen Darlithoedd Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe i ddechrau gan y Parchedig Nigel John, Uwch Gaplan yn y Brifysgol. Mae’r rhaglen wedi cynnwys arweinwyr Eglwysig sy’n cael eu parchu’n rhyngwladol, ac academyddion byd-enwog sydd wedi siarad ar ystod eang o bynciau.

Teitl: Why not torture terrorists?

Siaradwr: Y Parchedig Roy Jenkins, Gweinidog gyda’r Bedyddwyr, newyddiadurwr, darlledwr, a chadeirydd ‘Cristnogion yn erbyn Poenydio’.

Dyddiad: Nos Fawrth 6 Tachwedd

Amser: 7pm

Lleoliad: Darlithfa Callaghan, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb

Crynodeb o’r digwyddiad:

Rhoddir y ddarlith hon gan y Parch. Roy Jenkins, gweinidog gyda’r Bedyddwyr a darlledwr sydd wedi bod yn cyflwyno rhaglen ar BBC Radio Wales a enillodd wobrau, sef ‘All things considered’, ers 1993.

Y Parch. Jenkins hefyd yw Cadeirydd ‘Cristnogion yn erbyn Poenydio’, sefydliad sy’n annog Cristnogion o bob traddodiad i weithio a gweddïo er mwyn cael gwared ar boenydio a thros ofal dioddefwyr.

Manylion cyswllt: I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Parchedig Nigel John, Uwch Gaplan, Prifysgol Abertawe.  Ffôn: 01792 205678 Estyniad: 4442 neu e-bost:  n.john@abertawe.ac.uk