Cyfres Darlithoedd Diwinyddiaeth 2012/13: “Judge Not ...”

Sefydlwyd y Rhaglen Darlithoedd Diwinyddiaeth Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe gan y Parchedig Nigel John, Uwch-gaplan yn y Brifysgol ac mae wedi cynnwys arweinwyr Eglwysig o fri ac academyddion sy’n adnabyddus yn fyd-eang sydd wedi siarad ar ystod eang o wahanol bynciau.

Sir Jeremy Cooke

Caiff Darlith Diwinyddiaeth Cyhoeddus cyntaf y flwyddyn academaidd newydd ym Mhrifysgol Abertawe ei rhoi gan yr Anrhydeddus Mr Ustus (Syr Jeremy) Cook, sy’n Farnwr yn yr Uchel Lys Cyfiawnder ac yn Farnwr y Llys Masnach. Trefnir y ddarlith hon mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cristnogol y Cyfreithwyr.

Teitl: “Judge not ..”.

Siaradwr: Yr Anrhydeddus Mr Ustus Cooke

Dyddiad: Dydd Sadwrn 13eg Hydref 2012

Amser:  4pm

Lleoliad: Darlithfa Grove, Adeilad Grove, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim, croeso i bawb

Rhagor o wybodaeth: Derbyniwyd Jeremy Cooke fel cyfreithiwr ym 1973 a chafodd ei alw i’r Bar (Neuadd Lincoln) ym 1973.  Cafodd ei Sidan ym 1990 ac fe’i gwnaed yn Feinciwr yn 2001. Bu’n gweithio fel Cofnodwr Cynorthwyol rhwng 1994-98 ac fel Cofnodwr rhwng 1998-2001. Fe’i penodwyd yn Farnwr yr Uchel Lys, Adran Fainc y Frenhines, yn 2001 ac i’r Llys Masnach yn 2012.  Bu’n Is-lywydd Cymdeithas Cristnogion y Cyfreithwyr ers 2003 ac mae’n gwasanaethu fel Darllenydd Lleyg yn Eglwys Lloegr. Yn y 1970au bu Jeremy Cooke yn chwarae rygbi’r undeb dros glwb y Harlequins.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Parchedig Nigel John, Uwch-gaplan, Prifysgol Abertawe.  Ffôn: 01792 205678  Est: 4442.     E-bost:  n.john@abertawe.ac.uk