Cyfres Darlithoedd Diwinyddiaeth Cyhoeddus 2012

Teitl: "Dyfodol Diwinyddiaeth Gristnogol"

Teitl: "Dyfodol Diwinyddiaeth Gristnogol"

Siaradwr: Yr Athro David Ford (Athro Brenhinol Diwinyddiaeth Prifysgol Caergrawnt)


Dyddiad: Iau 15fed Mawrth 2012

Amser: 7.00pm

Lleoliad: Darlithfa James Callaghan, Adeilad James Callaghan

Mynediad:  Yn rhad ac am ddim, croeso i bawb


Crynodeb o'r digwyddiad: Mae'r Athro David Ford wedi bod yn Athro Brenhinol Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ers 1991.  Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli'r Ganolfan Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol Estynedig, yn Aelod Coleg St John, yn Gymrawd Coleg Selwyn, ac yn Aelod Sylfaenol Coleg y Drindod.

Mae ei ddiddordebau ymchwil o ran meddwl Cristnogol cyfoes yn ffocysu ar ddau beth: yn gyntaf, ar hermeniwteg, sef dehongli ysgrythur a phroblemau gwirioneddol ym meddwl ac ymarfer Cristnogol cyfoes; ac yn ail, ar ddiwinyddiaeth a pherthynas rhyng-ffydd, yn arbennig y problemau o gwmpas dehongli ysgrythur rhyng-ffydd a pherthynas ffydd â diwylliannau, traddodiadau, a grymoedd seciwlar.

 

Postiwyd yr eitem newyddion hon gan Katy Drane, Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Abertawe, Ffôn: 01792 295050, neu e-bost: k.drane@abertawe.ac.uk