Cynaladwyedd Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y nod

Mae Prifysgol Abertawe wrth ei bodd gyda’r newyddion ei bod wedi ennill Gwobr Arian EcoCampus mewn cydnabyddiaeth o’i gwaith i wella perfformiad amgylcheddol y Brifysgol.

Mae’r Wobr yn amserol gan fod y Brifysgol yn dathlu ei mis cynaliadwyedd cyntaf gyda chyfres o ddigwyddiadau.

Mae’r digwyddiadau’n amrywio o ‘Seminar Speed’ i ginio ‘Cerdded, Sgwrs a Chawl’ ac yn dod i uchafbwynt â’r Brifysgol yn ymuno a miloedd o fusnesau a sefydliadau o amgylch y byd drwy ddiffodd ein golau ar gyfer Awr y Ddaear.

Bydd y digwyddiad “Seminar Speed - Ymchwilio Dyfodol Disgleiriach” yn cyflwyno gwaith ymchwil Prifysgol Abertawe (yn y gwyddorau a’r dyniaethau) sy’n helpu i greu dyfodol sy’n fwy cynaliadwy. Bydd y seminar yn cynnwys ymchwilwyr o Abertawe yn cyflwyno eu hymchwil mewn slotiau 10 munud o hyd ac yn ymdrin ag arloesi mewn pynciau mor amrywiol ag ynni cynaliadwy, cyfraith amgylcheddol, dyframaeth cynaliadwy a rheoli amgylcheddol. 

Mae’r digwyddiad ‘Cerdded, Sgwrs a Chawl’ yn cynnwys taith gerdded o amgylch y campws yn archwilio’r gerddi botanegol arbennig ac yn dysgu am y rhywogaethau a’r cynefinoedd a geir ar y campws gan gynnwys y ty ymlusgiaid hanesyddol a’r dwrgwn, mincod, moch daear a chadnoaid sy’n defnyddio’r campws. Mae’r Brifysgol hefyd yn y broses o ddatblygu Taith Gerdded Bywyd Gwyllt o amgylch y campws.

Mae’r digwyddiadau blaenorol yr ydym wedi’u cynnal wedi cynnwys ein Tîm Cynaliadwyedd yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a grwpiau myfyrwyr eraill ar y prosiect tyfu eich bwyd eich hun, “Bwyta Egin a Dail” ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Roedd y prosiect yn cynnwys clirio tir, adeiladu gwelyau blodau uchel a phlannu cynnyrch i greu “Gardd Gyfrinachol” fel bod modd i fyfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol, dyfu eu cynnyrch iachus eu hunain yn agos i adref.

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio tuag at ennill y Wobr Arian ers ymuno ag EcoCampus ym mis Tachwedd 2011. Cafodd y Brifysgol ei harchwilio yn erbyn safonau’r gwobrau Efydd ac Arian ym mis Chwefror 2012 gan y tîm EcoCampus sydd wedi’i leoli yn Nottingham. Mae targedau uchelgeisiol bellach wedi’u gosod i ennill y Wobr Aur erbyn haf 2013, a’r Wobr Blatinwm (y Wobr uchaf) erbyn diwedd 2013. Bydd Tîm Cynaliadwyedd y Brifysgol yn parhau â’r ymdrech a’r ymrwymiad i wella perfformiad amgylcheddol y Brifysgol.