Cynhadledd Ieithoedd Modern cyfrwng Cymraeg

I goroni blwyddyn o fodolaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd Canolfan Ieithoedd cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe (CICC) yn cynnal ail Gynhadledd Ieithoedd Modern cyfrwng Cymraeg rhwng 14-15 Mehefin 2012.

Bwriad y gynhadledd, fydd yn adeiladu ar ddigwyddiad rhagarweiniol a gynhaliwyd yng Ngregynog y llynedd, fydd trafod posibiliadau cydweithio rhyngsefydliadol yn ogystal ag ymchwil a chyhoeddi.

Bydd y gynhadledd a noddir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnig cyfle i unigolion o wahanol sefydliadau a mudiadau ddod at ei gilydd i glywed am y datblygiadau a’r ymchwil diweddaraf ac atgyfnerthu cymuned ymchwil Ieithoedd Modern cyfrwng Cymraeg.

Ddydd Iau 14 Mehefin, bydd ôl-raddedigion ac academyddion sydd yn ymwneud â gwahanol agweddau ym maes ieithoedd modern yn cyflwyno eu gwaith ymchwil a thrafod posibiliadau cyhoeddi, prosiectau a chydweithio.

Ddydd Gwener 15 Mehefin, cynhelir cyfres o sesiynau wedi’u seilio ar wahanol themâu, gan gynnwys Ieithoedd Modern cyfrwng Cymraeg a’r cyd-destun ehangach, yr heriau a wynebir wrth weithio oddi mewn i rwydwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym maes ieithoedd modern yn ogystal â phosibiliadau pontio ysgolion a phrifysgolion drwy Rwydwaith Fideo Cymru.

Meddai Dr Geraldine Lublin o Ganolfan Ieithoedd cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe: ‘‘Rwy’n falch ein bod yn cael cystal cyfle a hoffwn ddiolch yn arbennig i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu nawdd. Bydd yn gyfle gwych i’r rhai hynny sy’n astudio neu’n gweithio yn y maes i ddod at ei gilydd i drin a thrafod ffyrdd newydd o gydweithio a rhannu arbenigedd yn y dyfodol.’’