Cynhadledd Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

Bydd cyn Lywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Aaron Porter yn rhoi’r brif araith yng Nghynhadledd Rhagoriaeth Mewn Dysgu ac Addysgu flynyddol ADAA, a fydd yn cael ei chynnal ar ddydd Llun 2il Gorffennaf 2012 yn Adeilad Glyndwr, Prifysgol Abertawe o 9.30 tan 16.00. Prif nod y diwrnod yw rhannu a dathlu arfer addysgu ardderchog o Brifysgol Abertawe a thu hwnt.

Mae Aaron Porter yn ymgynghorydd addysg uwch ac yn newyddiadurwr llawrydd. Bu’n gwasanaethu fel Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn 2010-11, ac fel aelod bwrdd anweithredol ar gyfer UCAS, yr Academi Addysg Uwch a Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol. Ef hefyd oedd Llywydd Cyntaf Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i weithredu fel arsylwr i Fwrdd HEFCE. Graddiodd Aaron gyda BA Saesneg o Brifysgol Caerloyw, ac mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Bydd araith Aaron “Disgwyliadau Myfyrwyr, Ymgysylltu a Thirwedd Newidiol Addysg Uwch”  yn crybwyll yr amgylchedd ffioedd, llais y myfyrwyr a disgwyliadau myfyrwyr wrth ddod i’r brifysgol yn ogystal â materion eraill.

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor Alan Speight yn agor y gynhadledd am 10am gydag araith Aaron am 10:15am. Bydd y cyfarchiadau agoriadol yn cael eu cynnal yn Glyndwr D wedi’u dilyn gan weithdai mewn ystafelloedd eraill yn Adeilad Glyndwr.

Bydd sesiwn y prynhawn yn dechrau gydag araith gan yr Athro Kevin Bonnett Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr) Prifysgol Fetropolitan Manceinion.

Dechreuodd yr Athro Kevin Bonnett yn swydd y Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr) ym mis Mehefin 2008. Mae ei rôl yn pwysleisio’r pwysigrwydd y mae’r Brifysgol yn ei osod ar brofiad myfyrwyr yn MMU, yn enwedig yn ystod cyfnod lle bod newidiadau mawr yn nhrefn ariannu myfyrwyr yn cyd-ddigwydd â gwaith adnewyddu dramatig ar gyfer campysau ac adeiladau’r Brifysgol, yn ogystal â newid yn y portffolio o gyrsiau a gynigir.

Bydd Araith yr Athro Bonnett “ EQAL 2011: creu newid trawsffurfiol yn MMU”  yn canolbwyntio ar fenter newid fawr – Gwella Ansawdd ac Asesu ar gyfer Dysgu (EQAL), y bu yntau’n ei arwain: a oedd yn cynnwys ail-ddylunio’r holl gwricwlwm israddedig ynghyd â gwaith moderneiddio eang ar gyfer systemau a phrosesau ar gyfer myfyrwyr a gwelliannau radical i’r amgylchedd dysgu ar-lein a’r porth myfyrwyr.

Ceir nifer o enghreifftiau hefyd o fentrau diddorol o Brifysgol Abertawe gan gynnwys Gwella Addysgu Israddedig drwy’r Cyfryngau Cymdeithasol – ‘Dysgu drwy Drydar’ gan Dr Ben Evans a Cadw pethau’n Bersonol: Effaith Adborth Clywedol gan Michele Raithby. Bydd y gynhadledd yn dod i ben â chyhoeddi enillwyr Gwobrau Addysgu Nodedig eleni gan yr Is-ganghellor.