Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf yn dathlu llwyddiannau myfyrwyr

Caiff llwyddiannau oddeutu 2,500 o fyfyrwyr eu dathlu yr wythnos nesaf yn ystod Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf ym Mhrifysgol Abertawe, a gynhelir o ddydd Llun, Gorffennaf 16 tan ddydd Gwener, Gorffennaf 20.

Caiff y cynulliadau eu cynnal yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, lle y bydd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn derbyn eu dyfarniadau yn ystod 12 seremoni, gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau, swyddogion y Brifysgol, staff academaidd, cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr, swyddogion dinesig a phobl bwysig leol yn gwylio.

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Wrth i ni agosáu unwaith eto at yr achlysur hapusaf yn y flwyddyn academaidd, hoffwn estyn llongyfarchiadau gwresog i’n holl fyfyrwyr a fydd yn graddio’r wythnos nesaf.

“Mae’r Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’n dathlu diwedd ar flynyddoedd o ymroddiad ac ymdrech gan ein myfyrwyr i gwblhau rhaglen radd yn llwyddiannus. Gall ein graddedigion fod yn falch wrth reswm o’r hyn y maen nhw wedi’i gyflawni - y cymwysterau a’r sgiliau lefel uwch sydd eu hangen arnynt i ddilyn gyrfa foddhaus a gwobrwyol - a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r cynulliadau hefyd yn rhoi cyfle i bobl adnabod y rôl bwysig sydd gan ffrindiau a theuluoedd o safbwynt cynorthwyo ac annog ein myfyrwyr drwy gydol eu blynyddoedd astudio.”

Caiff y graddau a’r dyfarniadau eu derbyn gan ddarpar raddedigion o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Coleg Meddygaeth, a’r Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) ar ddydd Llun; y Coleg Busnes, Economeg a’r Gyfraith ar ddydd Mawrth; Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ar ddydd Mercher; y Coleg Peirianneg ar ddydd Iau; a’r Coleg Gwyddoniaeth ar ddydd Gwener.

“Buom yn paratoi myfyrwyr ar gyfer llwyddiant personol a phroffesiynol eithriadol ers 1920,” ychwanegodd yr Athro Davies.

“Mae ein hanes hir o weithio’n agos gyda diwydiant yn sicrhau bod ein graddau’n cwrdd ag anghenion cyflogwyr, a bod gan ein hymchwil o safon fyd-eang effaith wirioneddol ar iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas.

“Rydym hefyd yn darparu profiad arobryn i fyfyrwyr a lleoliad sydd heb ei ail. Nid yw’n syndod felly bod cenedlaethau o fyfyrwyr wedi canfod bod eu hamser yn Abertawe yn brofiad sydd wedi gwella eu bywyd a’u gyrfa.

“Rwy’n gobeithio y bydd ein graddedigion yn edrych yn ôl ar eu cyfnod yn Abertawe gydag atgofion melys.”

Am ragor o wybodaeth drwy gydol wythnos Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf, gan gynnwys storïau llwyddiant o’r Colegau academaidd a manylion Gwobrau Anrhydeddus a Gwobrau Addysgu Nodedig eleni, ewch i www.swansea.ac.uk/graduation/.