Darlith Hywel Dda: The City of London: Sinners or Saviours?

Bydd cyn Arglwydd Faer Dinas Llundain a’r cyfreithiwr blaenllaw Syr David Lewis yn traddodi darlith Hywel Dda flynyddol Prifysgol Abertawe.

Teitl: The City of London: Sinners or Saviours?

Siaradwr: Syr David Lewis

Dyddiad:  Dydd Iau 18fed Hydref, 2012

Amser: 6.30 pm

Lleoliad:  Darlithfa Faraday, Adeilad Faraday, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim – croeso i bawb.  Bydd lluniaeth ar gael.

Mae Syr David Lewis yn ymgynghorydd gyda Norton Rose, cwmni cyfreithiol sydd wedi’i raddio yn y 5 uchaf yn rhyngwladol, a leolir yn Llundain.

Fel cyn Cadeirydd a Phartner Hŷn, bu’n arbenigo mewn cydsoddiadau a chaffaeliadau a chyllid corfforaethol yn ystod ei amser gyda’r cwmni.

Mae wedi cynghori ar nifer o drosfeddiannau cwmnïau cyhoeddus mawr a thros 100 o gwmnïoedd newydd ac wedi’i restri fel cyfreithiwr cyllid corfforaethol blaenllaw yn Legal 500, Chambers a chyfeiriaduron Cydsoddi a Chaffael rhyngwladol.

Roedd Syr David yn Bartner Rheoli yn swyddfa Hong Kong rhwng 1979 a 1982, yn bennaeth ar ymarfer cyllid corfforaethol ac yn Gadeirydd ac yn Bartner Hŷn rhwng 1997 a 2003.

Roedd yn Arglwydd Faer ar Ddinas Llundain yn 2007-2008 ac mae’n parhau i fod yn Henadur ac yn Ddirprwy Raglaw'r ddinas.

Ar 1 Ionawr 2009, cafodd ei urddon farchog am wasanaethau i’r proffesiwn ac i Ddinas Llundain.

Meddai’r Athro Gwyn Parry, Cyfarwyddwr Sefydliad Hywel Dda Prifysgol Abertawe: “Mae’n bleser mawr gennyf groesawu Syr David yma i Brifysgol Abertawe. Mae’n gyfreithiwr o safon fyd-eang ac yn wasanaethwr cyhoeddus nodedig a’i wreiddiau’n gadarn yn Sir Gaerfyrddin, lle y mae ganddo ef a’i deulu gartref.”

Mae Sefydliad Hywel Dda yn ganolfan ymchwil yn Ysgol y Gyfraith a enwir ar ôl brenin Cymreig o’r degfed ganrif sy’n gysylltiedig yn draddodiadol â chynhyrchu cyfreithiau Cymreig brodorol. Rôl y sefydliad yw hyrwyddo ymchwil ac ysgolheictod ar y traddodiad cyfreithiol Cymreig a chyfreithiau a system gyfreithiol Cymru fodern.  Caiff y ddarlith hon ei thraddodi yn Saesneg.

 Manylion cyswllt: Am ragor o fanylion ffoniwch 01792 295831 neu e-bostiwch: r.g.parry@abertawe.ac.uk