Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru 2012

Dwy lenyddiaeth, dau fyd: diwylliant yn un o dai bonedd Cymreig y Dadeni’

Siaradwr: Yr Athro Gruffydd Aled Williams

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2012

Teitl y Ddarlith: ‘Dwy lenyddiaeth, dau fyd: diwylliant yn un o dai bonedd Cymreig y Dadeni’

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Croeso i bawb ac mae mynediad am ddim. Bydd derbyniad am 6.00yh a’r ddarlith i ddilyn am 6.30yh

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Llio Wyn: 01792 292074 / l.w.richards@abertawe.ac.uk