Datganiad am sylwadau Trydar

Mae’r myfyriwr yn dal i fod wedi’i ddiarddel o’r Brifysgol hyd nes y bydd ein proses ddisgyblu wedi dod i ben.