Datganiad ynglyn â’r sylwadau ar Trydar

Datganiad

Parthed y sylwadau diweddar ar Trydar, mae myfyriwr wedi’i ddiarddel o’r Brifysgol tan y gwrandawiad disgyblu ffurfiol. Un o brif amcanion y brifysgol yw bod y campws yn lle diogel i bawb ac yn darparu’r myfyrwyr â phrofiadau gwerth chweil. Rydym yn falch o’r croeso a estynnir i fyfyrwyr a staff o wahanol gefndiroedd, cenhedloedd, neu ethnigrwydd.

With regard to recent comments made on Twitter, a student has now been suspended from the University pending a formal disciplinary hearing. Our primary aim, as ever, is to ensure that we provide a safe campus environment for all and an excellent student experience and we are proud of the welcome we extend to all students and staff of whatever background, nationality, or ethnicity.