Demoniaid ‘Marw’ yn ymddangos yn y Ganolfan Eifftaidd!

Mae’r Ganolfan Eifftaidd wedi arddangos darn o liain hynafol, rhyw 2000 o flynyddoedd oed, sy’n cynnwys rhannau o Lyfr y Meirw.

Book of the Dead 2

 

 

 

Mae’n debygol bod y lliain wedi ei rwymo o gwmpas mymi fel rhyw fath o swyn. Ar y lliain ysgrifennwyd rhannau o Benodau 148 a 149 o Lyfr y Meirw. Mae’r Penodau hyn yn disgrifio un o’r syniadau ynghylch y byd a ddaw, sef bod rhaid i’r ymadawedig basio drwy wahanol domenni claddu, pob un wedi eu gwarchod gan ddemon gwahanol. Fel arfer mae 14 tomen gladdu, ond dim ond y bedair gyntaf sydd yn y darn hwn.

Roedd y darn hwn o Lyfr y Meirw yn eiddo i rywun o’r enw Djed-Hor fab Ta. Mae rhannau eraill o’r darn yn bodoli yn Llundain ac yn Efrog Newydd. Mae wedi ei ysgrifennu mewn sgript o’r enw ‘hieratig’, sy’n debyg i hieroglyffau anffurfiol. Mae darn y Ganolfan Eifftaidd yn mesur tua 750 x 100mm (29.5 x 3.9 modfedd).

Roedd Llyfr y Meirw yn gasgliad o swynion i alluogi’r meirw i gyrraedd y byd a ddaw. Fel arfer byddai swynion o’r fath yn cael eu hysgrifennu ar bapyrws neu liain a’u gosod yn y beddrod. Mae dau ddarn arall o Lyfr y Meirw wedi eu harddangos gan y Ganolfan Eifftaidd.

Dywedodd Dr Carolyn Graves Brown, Curadur: “Mae sawl tamaid o Lyfr y Meirw gan y Ganolfan Eifftaidd, ond mae hwn yn arbennig o gyffrous gan ei fod yn dangos y syniad Eifftaidd hynafol bod y bywyd a ddaw yn cynnwys cyfres o gamau yr oedd rhaid mynd drwyddynt ar ôl marw.

“Fel mewn fersiynau eraill, mae’r bedwaredd domen yn cynnwys cario neidr ddemonaidd. Mewn mannau eraill caiff y neidr ei darnio, a’r dybiaeth yw bod y cario yn cynrychioli’r ffaith ei bod wedi cael ei dal. Yn ein Llyfr y Meirw ni, caiff y neidr ei chodi yn yr awyr gan dri dyn. Yn fersiynau eraill Llyfr y Meirw caiff neidr ddemonaidd y Bedwaredd Domen ei disgrifio mewn testun fel ‘Saethwr (dwy) Gyllell’. Mae’n byw drwy dorri pennau ysbrydion y meirw!”