Disgyblion yn dysgu am Hanes yr Henfyd mewn ymweliadau ar thema'r Gemau Olympaidd

Mae'r Adran a chan Bartneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru yn cynnal pum diwrnod ymweld ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn Ne-orllewin Cymru'r mis hwn, ar thema amserol y gemau Olympaidd.

Olympic visit days1 Cychwynnodd y diwrnodau ymweld, sydd wedi’u trefnu ar y cyd gan yr Adran Hanes a'r Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, ddoe (Mercher, Mai 9).  Daeth disgyblion o Ysgol Gyfun Cymer Afan yn Nyffryn Afan Uchaf.

Yfory (Gwener, Mai 11), bydd disgyblion o Ysgol Gyfun Birchgrove yn ymweld, ac fe ddaw disgyblion o Ysgolion Cyfun Cwmtawe a Threforys, ac Ysgol Gymunedol Dylan Thomas, yn hwyrach y mis hwn.  

Yn ystod eu hymweliad â'r Prifysgol, mae'r disgyblion yn dysgu am hanes y Gemau Olympaidd, gan olrhain eu gwreiddiau'n ôl i Wlad Roeg Hynafol.

Maent hefyd yn ystyried lle'r Gemau yn y gymdeithas gyfoes, trwy gymryd rhan mewn sawl gweithgaredd ymarferol, gan gynnwys cynnal y Gemau, gwneud masgotiaid, a chymryd rhan mewn seremoni i gloi gweithgarwch y diwrnod.

Bydd llysgenhadon yr Adran ar gael trwy'r dydd hefyd, i siarad â'r disgyblion am astudio yn y Brifysgol, bywyd myfyriwr, a'r graddau sydd ar gael ym meysydd astudio'r Dyniaethau.

Olympic visit days2 Dywedodd un o'r trefnwyr, Dr Evelien Bracke o'r Adran Hanes a'r Clasuron yn y Brifysgol: "Mae diddordeb mewn Gwlad Roeg Hynafol wedi bod yn dirywio'n gyflym, yn arbennig ers yr argyfwng economaidd, gydag ysgolion a phrifysgolion yn canolbwyntio ar faterion mwy 'perthnasol' i'r sefyllfa - er bod y gair 'economi' ei hun yn tarddu o'r Roeg Hynafol!

“Ond, ym mlwyddyn y Gemau, dangosir unwaith yn rhagor bod yr etifeddiaeth hynafol o Wlad Roeg Hynafol yn berthnasol yn y byd cyfoes.

“Rydym yn falch iawn o gynnig cyfle i ddisgyblion ymwneud â llawer o agweddau o ddiwylliant Groeg Hynafol, o ddysgu ychydig o'r iaith i adnabod themâu hynafol mewn ffilmiau modern.

“Gobeithiwn y bydd yr ymweliadau'n sbarduno meddyliau'r disgyblion, gan eu hysgogi i feddwl am y ffordd mae'r Groegwyr Hynafol yn dylanwadu arnom bob dydd."

Ychwanegodd Mai Musié, Swyddog Datblygu Prosiectau'r Bartneriaeth: “Wrth i'r paratoi ar gyfer Gemau Llundain ddwysáu, mae hyn yn gyfle gwych i ddisgyblion ddod yn rhan o ysbryd y Gemau.

“Gobeithio y bydd y digwyddiadau undydd hyn yn ysgogi disgyblion i ddysgu am hen wreiddiau Groegaidd y Gemau, ac ar yr un pryd i ddeall y gwerthoedd sy'n tanategu'r Gemau yng nghyd-destun ein byd cyfoes.

“Gobeithio hefyd y bydd hyn yn annog disgyblion o gefndiroedd anhraddodiadol i ddilyn Addysg Uwch mewn pynciau megis y Gwareiddiad Clasurol a Hanes yn y brifysgol."