Dosbarthiadau Meistr Prifysgol Abertawe

Bydd Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe yn cynnal dau ddosbarth meistr fis Rhagfyr ar gyfer y rheiny sy’n dymuno ehangu eu dealltwriaeth o ddulliau ansawdd ac ymchwil.

Bydd y dosbarth meistr cyntaf, ‘Ymchwil Ansawdd Gwerthuso Beirniadol: Ymarfer Gofal Iechyd ar Sail Tystiolaeth’ yn cael ei chynnal ar 4 Rhagfyr a bydd ‘Ffenomenoleg Hermeniwteg: O Theori i Ymarfer’ yn cael ei chynnal ar 5 Rhagfyr.

Yr Athro Frances Rapport, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Ansawdd Prifysgol Abertawe fydd yn arwain y dosbarthiadau a byddant yn cael eu cynnal yn Adeilad Gwyddor Bywyd y Brifysgol.