Do The Facts Tell The Truth? Research and interpretation in the playwright's craft.

Ymunwch â ni am sgwrs gan y dramodydd, y cyfarwyddwr a’r golygydd dramâu David Britton wrth iddo ystyried cyfraniad ymchwil a dehongli yng nghrefft y dramodydd.

Bydd sgwrs David yn cael ei chynnal ychydig ddiwrnodau cyn perfformiad The Wizard, the Goat and the Man who Won the War yng Nghanolfan Taliesin a ysgrifennwyd gan David ac fydd yn cael ei berfformio gan Richard Elfyn (22ain o Dachwedd).

(Cynhaliwyd y drafodaeth yma drwy gyfrwng yn Saesneg)

Dyddiad: Dydd Mawrth 20fed Tachwedd 2012

Lleoliad: Ystafell SURF yn Nhŷ Fulton, Prifysgol Abertawe

Amser: Bydd cinio’n cael ei ddarparu am 12:30. Bydd y sgwrs yn dechrau am 1pm gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn.

Mae SURF yn grŵp o dua 100 o actifyddion ymchwil o bob rhan o’r Brifysgol, sydd wedi ymrwymo i’r dasg o gyfoethogi’r amgylchedd ymchwil a hybu rhwydweithio cyd-ddisgyblaethol – gan hwyluso rhagoriaeth ymchwil unigolion, a gweithio i ysbrydoli ymchwil ar bob lefel ar draws y Brifysgol.