Dyfarnu Grant DU i Brosiect Arloesol Prifysgol Abertawe

Mae prosiect Prifysgol Abertawe sy'n helpu i ddatblygu syniadau newydd o’r dechrau’n deg i’r farchnad wedi derbyn grant DU o £80k .

Mae Prifysgol Abertawe ymhlith 12 Prifysgol Arloesol arall yn y DU a dderbyniodd £750,000 o gymorth ariannol gan y Farwnes Wilcox,  Gweinidog Eiddo Deallusol y DU, yng Nghystadleuaeth Ymlaen yn Chwim ( Fast Forward) 2012.

Wrth gyhoeddi pa brosiectau a oedd yn llwyddiannus, dywedodd y Gweinidog Eiddo Deallusol, y Farwnes Wilcox:

“"Rwyf wrth fy modd yn gwobrwyo’r prosiectau hyn am eu rôl wrth helpu canolfannau arloesedd ym mhrifysgolion y DU i fanteisio ar yr eiddo deallusol sy'n deillio o'u gwaith ymchwil blaenllaw ac i gydweithio â'n diwydiannau mwyaf arloesol ac ymatebol. Mae pontio'r bwlch rhwng arloesedd a diwydiant yn allweddol, ac yn hanfodol ar gyfer twf parhaus y DU, ac mae'r prosiectau hyn yn cyflawni hynny’n union. Edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth go iawn y bydd enillwyr eleni yn ei wneud i’r berthynas rhwng prifysgol a diwydiant.“

Mae'r prosiect yn Abertawe yn ymwneud â chreu methodoleg asesu gwerth cyfnod cynnar ar gyfer asedau deallusol sy'n cael ei deilwra ar gyfer cyd-destun ymchwil y DU.

Wrth siarad am y prosiect dywedodd Dr Gerry Ronan: "Mae gwerthuso technoleg yn broses arbenigol, ddrud. O ganlyniad, mae sefydliadau addysg uwch yn gyffredinol dim ond yn ceisio rhoi gwerth ar asedau deallusol unwaith y byddant yn agos at fasnacheiddio, ac erbyn hynny maent eisoes wedi eu hymrwymo o ran adnoddau amser a chost sylweddol. Mae dulliau presennol o werthuso eiddo deallusol yn seiliedig yn gyffredinol ar fusnes neu gynnyrch ac yn tueddu i danddatgan gwerth technolegau sy’n bell o fod yn barod ar gyfer y  farchnad. Gall hyn arwain at dan-fuddsoddi. Bydd ein prosiect yn datblygu model i gynorthwyo dealltwriaeth yn gynharach yn y broses a’i brofi gyda thechnolegau gwahanol er mwyn asesu ei effeithlonrwydd, gyda'r nod o'i wneud ar gael i sefydliadau eraill fel offeryn meddalwedd ar y we. "