Dysgu Cymraeg i Gymry Alltud America

Cafodd sawl darlithydd o Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe haf i’w gofio eleni, a hynny wrth ddysgu Cymraeg i oedolion ym Mhrifysgol Utah yn Unol Daleithiau America.

Bu Steve Morris, Chris Reynolds a Mark Stonelake yn dysgu ar Gwrs Halen Y Ddaear, cwrs a drefnwyd gan Gymdeithas Madog, sefydliad Astudiaethau Cymreig yng Ngogledd America.

CwrsAmerica

Mae’r berthynas rhwng Canolfan Cymraeg i Oedolion De Orllewin Cymru, Prifysgol Abertawe a Chymdeithas Madog yn llewyrchus tu hwnt wedi i sawl aelod o staff y ganolfan ddysgu ar y cwrs yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf.

Caiff y cwrs blynyddol ei gynnal mewn lleoliad gwahanol ac mae’n denu dysgwyr eiddgar o bob cwr o America a Chanada. Eleni, cymerodd nifer o Gymry alltud yn ogystal â rhai oedd a chyswllt â Chymru ran ar y cwrs.

CwrsAmerica1

Yn ogystal â sesiynau dysgu dwys, cawsant ychydig o hanes ymfudo o Gymru i Utah gan Dr Ronald Dennis, cyn-athro Prifysgol Brigham Young, Utah yn ogystal â chyfle i ymlacio mewn nosweithiau dawns, cwis ac eisteddfodol.

Meddai Steve Morris, prif diwtor y cwrs eleni: “Y cwrs yma yw’r unig gyswllt sydd gan lawer â’r Gymraeg ac roedd yn braf gweld agwedd mor bositif ymhlith y dysgwyr tuag at yr iaith. Roedd dysgu ar y cwrs yn bleser pur heb anghofio’n brofiad bythgofiadwy.’’

Tro Mark Stonelake fydd arwain y cwrs y flwyddyn nesaf pan gaiff ei gynnal yng Ngholeg Carthage, Wisconsin yn ystod haf 2013.