Emily Bronte and the Mother World

Bydd y ddarlith nesaf yn y gyfres o ddarlithoedd cymunedol am ddim a drefnir gan Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

Siaradwr: Yr Athro Stevie Davies

Teitl y Ddarlith: Amser: 3.45 pm-5.30 pm

Lleoliad: Ystafell Discovery, Llyfrgell Ganolog Abertawe, y Ganolfan Dinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe

Mynediad: Mae mynediad am ddim, ond gan mai nifer cyfyngedig o seddi sydd ar gael yn y lleoliad, gwnewch yn siwr eich bod yn archebu lle o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Crynodeb o’r ddarlith: Mewn oes o fiolegwyr a Swolegwyr amatur, daeth Emily Bronte¿ i’w chasgliadau herfeiddiol ei hun ynghylch y perthnasau rhwng y ddynoliaeth a bywyd creaduriaid. Bydd Stevie Davies, awdur ar bedwar llyfr critigol a bywgraffyddol yn ystyried Wuthering Heights a barddoniaeth Emily Bronte¿ yng ngolau eu arsylwadau hereticaidd a nodiadau Darwin mewn llyfrau nodiadau cynnar.