Estyn llaw i bobl mewn amseroedd caled – cyflogwyr lleol yn cael eu hannog i gynnig “Wythnos o Waith” i fyfyrwyr”

Mae dros 90% o’i graddedigion wedi’u cyflogi neu’n dilyn astudiaethau pellach o fewn chwe mis o raddio, ond mae Prifysgol Abertawe yn chwilio am ffyrdd newydd i roi hyd yn oed fwy o gymorth i’w graddedigion, drwy gynnal digwyddiad ar ddydd Mawrth 16eg Hydref i gyflogwyr lleol, yn eu gwahodd i gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr.

Daw’r galw i gyflogwyr gan Academi Gyflogadwyedd y Brifysgol, a sefydlwyd yn gynharach eleni i helpu gwneud graddedigion Abertawe’n fwy cyflogadwy. Mae lleoliadau gwaith yn un o’r pethau allweddol y bydd yr Academi yn ei ddefnyddio i gyflawni hyn.

Mae’r Academi’n cynllunio “Wythnos o Waith” ym mis Ionawr. Bydd modd i fyfyrwyr gael wythnos o brofiad gwaith, i helpu gwella eu sgiliau a rhoi profiad uniongyrchol iddynt o’r byd gwaith.  

Mae rhai cyflogwyr eisoes yn cymryd rhan ond mae’r Academi’n awyddus i gynnwys rhagor.

Meddai’r Athro Hilary Lappin-Scott, Pennaeth Academi Gyflogadwyedd Abertawe:

“Rydym yn edrych am fusnesau yn y rhanbarth a thu hwnt i ddarparu profiad gwaith ystyrlon i’n graddedigion. Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd pob un sy’n cymryd rhan yn elwa ac mewn rhai achosion bydd yn arwain at gynnig swyddi i’n graddedigion. 

Ychwanegodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe Richard B Davies:

“Mae dros 90% o’n myfyrwyr eisoes mewn swydd neu’n astudio o fewn chwe mis ar ôl graddio. Mae nifer o’r eraill yn penderfynu gohirio dod o hyd i swydd er mwyn cymryd blwyddyn allan i deithio. Ond rydym yn cymryd diddordeb mwy parhaol yn llwyddiant ein myfyrwyr; rydym am sicrhau bod graddedigion Abertawe yn cael hwb i’r cyfeiriad cywir wrth ddatblygu a dilyn y gyrfaoedd mwyaf gwobrwyol. Dyma’r her y mae’r Academi yn mynd i’r afael â hi”.