fe fydd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llys y Brifysgol

Ar sail y rhagolygon tywydd ar hyn o bryd, fe fydd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llys y Brifysgol yn mynd yn ei flaen fel ag a drefnwyd.