Hanesydd ac ennill Gwobr Pulitzer i Draddodi Darlith Gyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe

Bydd yr hanesydd Alan Taylor, enillydd Gwobr Pulitzer, o Brifysgol Davis California, yn traddodi darlith gyhoeddus am ddim ar ddydd Mercher 9 Mai ym Mhrifysgol Abertawe.

Wedi’i chynnal gan Ganolfan Callaghan ar gyfer Astudio Gwrthdaro Pwer ac Ymerodraeth, teitl y ddarlith awr o hyd yw, ‘The Civil War of 1812: American Citizens, British Subjects, Irish Rebels, & Indian Allies’.

Yn ei ddarlith, bydd yr Athro Taylor yn ystyried sut a pham y gwnaeth Prydeinwyr ac Americanwyr ailddechrau eu brwydr dros etifeddiaeth Rhyfel Cartref America.

Mae’r Athro Taylor yn awdur ar chwe llyfr sy’n canolbwyntio ar bynciau megis hanes cynnar America a Rhyfel Cartref 1812.

Enillodd William Cooper’s Town Wobr Pulitzer am Hanes Americanaidd ym 1996 - yn ogystal â’r gwobrau Bancroft a Beveridge.  Enillodd American Colonies Fedal Aur ar gyfer llyfrau Ffeithiol gan Glwb Cymanwlad California yn 2001. Enillodd The Divided Ground wobr lyfrau Cymdeithas Haneswyr y Weriniaeth Gynnar yn 2007 a gwobr lyfrau teirblwydd 2004-07 Cymdeithas Cincinnati. 

Ers 1994, bu’n Athro ym Mhrifysgol Davis California, lle mae’n dysgu cyrsiau mewn hanes cynnar America, hanes Gorllewin America, a hanes Canada. 

Mae’r Athro Taylor hefyd yn aelod gweithgar o Brosiect Gwyddor Gymdeithasol a Hanes Talaith California. Mae’r prosiect hwn yn darparu cymorth cwricwlaidd i athrawon K-12 mewn hanes ac astudiaethau cymdeithasol. Yn 2002 enillodd yr Athro Taylor Wobr Addysgu a Chyrhaeddiad Ysgolheigaidd Prifysgol Davis California a Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Phi Beta Kappa Sefydliad Gogledd California.

Meddai Dr David Anderson: “Rydym wrth ein boddau y bydd hanesydd mor uchel ei barch â’r Athro Taylor yn ymweld ag Abertawe i arddangos ei ymchwil ardderchog ar Ryfel 1812, rhyfel sy’n cael ei anghofio gymaint ag yr ydyw’n cael ei gamddeall. Mae ei ddarlith yn edrych y tu hwnt i hanesion cenedlaethol i archwilio bywydau dinasyddion ac unigolion, cynghreiriaid a gwrthryfelwyr, dynion a menywod cyffredin, ac yn awgrymu ffyrdd newydd o ddeall hanes Gogledd America, hanes a ailddiffiniodd gyfandir cyfan.”

Mae’r ddarlith wedi’i noddi gan Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH) sy’n dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion gwadd a chenedlaethol at ei gilydd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog sy’n canolbwyntio ar ragoriaeth ryngwladol a chysylltu â’r cyhoedd.

Bydd y ddarlith yn cael ei chynnal yn Narlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe a bydd yn dechrau’n brydlon am 6pm. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael o 5.15pm. Mae croeso i bawb ac mae mynediad am ddim.