Caiff ail ddarlith gyhoeddus tymor yr haf Prifysgol Abertawe mewn Diwinyddiaeth ei thraddodi gan y Tad Timothy Radcliffe, Blackfriars, Rhydychen. Mae'r ddarlith hon yn rhan o Gyfres Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth Prifysgol Abertawe sydd wedi bod yn llwyddiannus dros ben.

Siaradwr: Timothy Radcliffe O.P.

Dyddiad: Dydd Mercher 16eg Mai

Amser: 7 pm

Lleoliad: Darlithfa Grove, Adeilad Grove, Prifysgol Abertawe

Croeso i bawb - mynediad am ddim

Timothy Radcliffe OP

Timothy Radcliffe O.P. yw un o esbonwyr y ffydd Gristnogol y mae pobl yn ei edmygu ac yn ei barchu fwyaf yn y byd heddiw. O ganlyniad i hyn, mae ei ddyddiadur yn llawn digwyddiadau siarad ac mae’n rhwym i apwyntiadau ar draws y byd i gyd blynyddoedd o flaen llaw. Mae’n Offeiriad Catholig ac yn un o Frodyr Duon y Dalaith Saesneg. Mae’n cyn Feistr Urdd y Pregethwyr (1992-2001) ac ef yw’r unig aelod o Frodyr Duon y Dalaith Saesneg i ddal y swydd nodedig honno ers sefydliad yr Urdd ym 1216. Mae wedi’i leoli yn Blackfriars yn Rhydychen, ond mae’n treulio dwy ran o dair o’r flwyddyn yn teithio, lle y mae’n ymroi rhan fawr o’i amser i bregethu a dysgu’r ffydd Gristnogol. Bu’n gwasanaethu fel Canghellor Prifysgol Babyddol St Thomas Aquinas yn Rhufain, Santo Tomas yn Manila, yr Ecole Biblique yn Jerusalem a’r Gyfadran Ddiwinyddiaeth yn Fibourg. Mae’n Gymrawd Anrhydeddus yng Ngholeg Sant Ioan Rhydychen a derbyniodd y radd Doethur mewn Diwinyddiaeth yn 2003 gan Brifysgol Rhydychen.

Mae’n awdur ar sawl brig-lyfr crefyddol gan gynnwys Sing a New Song, I Call You Friends, Seven Last Words, a What is the point of being a Christian?  Derbyniodd Wobr Michael Ramsey am ysgrifennu diwinyddol yn 2007. Cyhoeddwyd un o’i lyfrau cyffrous a heriol, go to church? ym mis Rhagfyr 2008 a chafodd ei gymeradwyo’n eang. Teitl ei gyhoeddiad newydd yw Take the Plunge: Living Baptism and Confirmation.

Am ragor o wybodaeth:  Cysylltwch â'r Parchedig Nigel John, Uwch Gaplan, Prifysgol Abertawe.

Ffôn: 01792 205678 est. 4442.     E-bost:  n.john@abertawe.ac.uk