Is the state responsible for our children ?

Bydd y ddarlith nesaf yn y gyfres o ddarlithoedd cymunedol am ddim a drefnir gan Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

Siaradwr: Dr Anne Kelly

Teitl y ddarlith: Is the state responsible for our children?


Dyddiad:  Dydd Mercher 14 Mawrth

Amser: 10.30 am – 12.15pm

Lleoliad: Canolfan Bloomfield, Arberth

Mynediad: Mae mynediad am ddim, ond gan mai nifer cyfyngedig o seddi sydd ar gael yn y lleoliad, gwnewch yn siwr eich bod yn archebu lle o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.


Crynodeb o’r ddarlith: Bydd y ddarlith hon yn edrych ar y modd y mae’r weriniaeth wedi newid ei rôl mewn perthynas â gofal plant, o fod yn niwtral i ymyrryd â safonau gofal plant a bod yn rhiant.

Noder y bydd y ddarlith yn cael ei thraddodi truy gyfrwng y saesneg.

Cyswllt: I archebu lle neu am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 602211 neu e-bostiwch: adult.education@abertawe.ac.uk (N.B. ni fydd lleoliad y ddarlith yn cymryd archebion). Ewch i www.swansea.ac.uk/dace.

Mae’r eitem newyddion hon wedi’i chyhoeddi gan Delyth Purchase, Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Abertawe, Ffôn: 01792 295050, neu e-bost: d.purchase@abertawe.ac.uk