‘Lladin yn y Parc’ i godi arian ar gyfer prosiect llythrennedd ysgolion

Bob prynhawn Sadwrn ym mis Mehefin a mis Gorffennaf, bydd myfyrwyr o’r Adran Hanes a’r Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe’n dysgu ‘Lladin yn y Parc’ i godi arian tuag at brosiect ‘Llythrennedd drwy Ladin’ y prosiect, sy’n dysgu Lladin i blant ysgolion cynradd lleol.

Yn dechrau ar ddydd Sadwrn, 2 Mehefin, bydd cyfle i bobl sy’n byw yn ardal Abertawe ddysgu Lladin ym Mharc Singleton ac mae’r cyrsiau naw wythnos ar gael i ddechreuwyr llwyr ac i ddysgwyr o safon uwch sydd wedi astudio Lladin yn y gorffennol.

Bydd gwersi dechreuwyr yn cael eu cynnal rhwng 2-3pm, a dosbarthiadau uwch rhwng 3.30-4.30pm, a bydd cyfle hefyd i gyfranogwyr gymryd rhan mewn gweithdy wythnosol ar destun yn gysylltiedig â’r hen fyd Rhufeinig.

Ar y dydd Sadwrn olaf, bydd Barbeciw Rhufeinig gydag arddangosiad coginio i’r dosbarthiadau a’u teuluoedd.

Meddai cydlynydd y prosiect Dr Evelien Bracke: “Mae’r iaith Ladin yn sail i’r rhan fwyaf o ieithoedd Gorllewin Ewrop, ac mae gafael ar Ladin yn ei wneud yn haws i ddysgu ieithoedd megis Ffrangeg, Sbaeneg ac Eidaleg. Mae Saesneg yn rhannu llawer o dir cyffredin â Lladin hefyd, gyda dros 60% o eiriau Saesneg yn deillio o Ladin.

“Lladin oedd iaith Hen Rufain, a bu’n iaith gyffredin Ewrop ers hynny, ac mae wedi llunio hanes Ewropeaidd hyd heddiw. Mae dysgu Lladin yn datgloi mynediad i ystod eang o destunau a straeon hyfryd a diamser; mae’n sgil sy’n rhoi pleser a dealltwriaeth am oes.”

Y ffi ar gyfer y cyrsiau hyn yw £3 y dosbarth os dymuna cyfranogwyr droi i fyny ar y dydd, neu gellir talu am y cwrs cyfan o flaen llaw am bris gostyngedig o £22 am naw dosbarth. Mae croeso i blant dan 18 oed cyhyd ag y bod oedolyn gyda nhw.

Ar gyfer y dosbarth cyntaf ar ddydd Sadwrn, 2 Mehefin, dylai cyfranogwyr gwrdd y tu allan i’r Pub on the Pond ym Mharc Singleton a dod â rhywbeth gyda nhw i eistedd arno a rhywbeth i ysgrifennu.

Bydd yr holl arian a dderbynnir yn cael ei ddefnyddio i helpu ariannu prosiect Llythrennedd drwy Ladin yr adran, sy’n dysgu Lladin i blant ysgolion cynradd lleol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â chydlynydd y prosiect Dr Evelien Bracke, ar Ffôn:  01792 295745, neu e-bost: e.bracke@abertawe.ac.uk, neu ewch i http://www.southwestwalesclassicalassociation.co.uk/learning-latin-and-greek.php.