Llawlyfr newydd ar Newid yn yr Amgylchedd

Mae llyfr newydd sbon o’r enw ‘Llawlyfr ar Newid yn yr Amgylchedd,’ wedi’i gyhoeddi yn ddiweddar.

SAGE Handbook Cafodd y gyfrol, sydd wedi’i rhannu’n ddwy ran, ei golygu gan John A Matthews, Cyn-athro yn yr Adran Ddaearyddiaeth Ffisegol. Mi wnaeth rhai o staff yr Adran Ddaearyddiaeth, Coleg Gwyddoniaeth hefyd gyfrannu at y llyfr.

Mae’r llyfr, sy’n 1056 tudalen o hyd, yn astudio’r newid yn yr amgylchedd, gan gynnwys dadleuon diweddar ar newid hinsawdd yn ogystal â newidiadau naturiol eraill sy’n effeithio’r atmosffer. Mae’n edrych ar bwysigrwydd hanesyddol, statws presennol a dyfodol y maes.

Meddai’r Athro John A Matthews. ‘"Rwy’n gobeithio y bydd y llyfr yn apelio at academyddion, ymchwilwyr, myfyrwyr ôl-raddedig ac ymarferwyr mewn sawl maes megis daearyddiaeth, daeareg, ecoleg, gwyddor yr amgylchedd, archeoleg, anthropoleg, gwleidyddiaeth a chymdeithaseg.

"Mae’r llyfr yn dod â chyfranwyr a golygyddion rhyngwladol ynghyd i ychwanegu at y cyfoeth o lenyddiaeth gyffrous sydd yn bodoli ym maes newid hinsawdd."

Gweler www.sage.co.uk am fwy o wybodaeth.