Mae’n amser RefuTEA yn Llandeilo!

Fel rhan o Wythnos Ffoaduriaid y flwyddyn hon, bydd RefuTEA yn cael ei gynnal yn Neuadd Dinas Llandeilo ar Crescent Road ar ddydd Sadwrn 23ain Mehefin o 4-6pm ac yn cael ei drefnu gan Brifysgol Abertawe.

Mae Wythnos Ffoaduriaid yn rhaglen ar draws Prydain gyfan sy’n cynnwys y celfyddydau, digwyddiadau diwylliannol ac addysgol a gweithgareddau sy’n dathlu cyfraniad ffoaduriaid i’r DU ac sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well ynghylch pam fod pobl yn ceisio am noddfa.

Mae RefuTEA yn rhoi cyfle i bobl yn y gymuned gwrdd dros baned o de a thamaid o gacen i ddysgu am brofiadau ffoaduriaid sy’n byw yng Nghymru.

Meddai trefnydd y digwyddiad, yr Athro Heaven Crawley o’r Ganolfan ar gyfer Mudo Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe: “Am dros 100 o flynyddoedd a mwy, mae ffoaduriaid wedi dod o hyd i gartref diogel yng Nghymru, ac yn enwedig ym mhorthladdoedd a chymoedd De Cymru. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gwnaeth ffoaduriaid Iddewig a oedd yn dianc rhag erledigaeth yn Rwsia a Dwyrain Ewrop ymsefydlu yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe. Yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, roedd pobl yn chwilio am loches yng Nghymru o ganlyniad i’r Rhyfel Byd Cyntaf, Rhyfel Cartref Sbaen a’r Ail Ryfel Byd. Daeth Cymru’n hafan ddiogel ar gyfer Iddewon a oedd yn dianc rhag erledigaeth Natsiaidd, a sefydlwyd cymunedau o bobl o Wlad Belg, Sbaen, Gwlad Pwyl a’r Eidal yng Nghymru.

“Heddiw, mae ffoaduriaid yn dod i Gymru o ar draws y byd i gyd - Afghanistan, Tsieina, Eritrea, Iran, Iraq, Pakistan, Somalia, Sudan a Zimbabwe. Ond dim ond ychydig iawn y gwn am eu profiadau yn y gwledydd y maen nhw’n dod ohonynt neu am eu profiadau yn ein cymunedau. Prin hefyd yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ddysgu mwy am y materion sy’n wynebu ffoaduriaid ac i gwrdd â nhw wyneb yn wyneb i glywed eu straeon.”

Bydd yr holl arian a godir yn helpu Cyngor y Ffoaduriaid, y brif elusen sy’n gweithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yn y DU, i ddarparu cymorth a chyngor hanfodol i filoedd o ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n agored i niwed.

Gallwch ddod o hyd i ragor am Wythnos Ffoaduriaid drwy ymweld â http://www.refugeeweek.org.uk