Mae'r Ganolfan Eifftaidd yn falch o groesawu detholiad newydd o dlysau gan y dylunydd, Menna Lloyd.

Ysbrydolwyd ei chasgliad unigryw gan yr Hen Aifft, ac mae ei darnau cyfoes wedi'u llunio o arian, gydag aur drosto, a math o glai. Mae ei darnau arddangos go arbennig, a darnau sydd ar werth, ar gael i'w gweld ac i'w prynu yn awr yn y Ganolfan Eifftaidd

Enwyd y casgliad ar ôl enw'r dylunydd, ac enw'r ysbrydoliaeth.

Menna Lloyd 2

Roedd Menna, yr Eifftwr Hynafol, yn sgrifellwr uchel ei barch yn ystod teyrnasiad y Ffaro Tuthmosis III (c. 1400CC).  Roedd ei deitlau'n cynnwys 'Sgrifellwr Caeau Dwy Wlad Yr Aifft Uchaf a'r Aifft Isaf', a 'Goruchwyliwr Caeau Amun'. Byddai wedi gweithio yn Nheml Amun, yn Karnak, ac mae ei fedd yn enwog iawn i Eifftolegwyr am ei olygfeydd crefyddol ac amaethyddol. Mae un o'r darnau a ddyluniwyd gan Menna Lloyd yn dangos merch yr Eifftwr hynafol yn casglu blodau alaw'r dŵr, ac yn dal dau aderyn.

 

 

Menna necklace

Ys dywed Menna Lloyd am y Menna hynafol:

Heblaw am fod â'r un enw a'r dylunydd, mae hefyd wedi gadael un o'r beddau mwyaf hudol Dyffryn Luxor, gyda delweddau mympwyol o fywyd yr Aifft.

Mae'r delweddau yng nghasgliad gemwaith Menna'n defnyddio techneg arbennig i drosglwyddo lluniau a delweddau i'r darnau, ac wedyn eu hymgorffori mewn fframwaith arian cain. Defnyddir y cyfuniad o grisial carreg a pherlau gyda gwahanol liwiau'r sidan sari i ategu natur chwareus celf Aifft Hynafol y cyfnod hwnnw.

 

Mae Casgliad Menna'n cael ei arddangos yn y Ganolfan Eifftaidd tan 1 Chwefror 2013.

  • Agorwyd y Ganolfan Eifftaidd, Amgueddfa Hynafiaethau'r Aifft, ym Mhrifysgol Abertawe yn swyddogol ym 1998. Mae dros 4500 o wrthrychau yn y casgliad, gan fwyaf o gasgliad y fferyllydd Syr Henry Wellcome (1853-1936). Mae'r deunydd Eifftaidd yn dod, gan fwyaf, o'r cyfnod rhwng c 100,000 CC a 500 AD.  Fe'i harddangosir mewn dwy oriel, ac mae'n cynnwys gemwaith o gyfnod Tutankhamun, arfau, crocodeil wedi'i fymïo, a llawer, llawer mwy. Mae llawer o weithgareddau ymarferol i blant ac oedolion - yr un mwyaf poblogaidd yw'r mymi ffug. Dewch i roi cynnig ar fymïo! Am ragor o wybodaeth am y Ganolfan Eifftaidd, ffoniwch 01792 295960, neu ewch i'r wefan: http://www.swansea.ac.uk/egypt