Mae troseddu yn talu'r ffordd!

Mae’r Ganolfan Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain (BSC) ar gyfer Rhagoriaeth Addysgu mewn Troseddeg yn ei chynhadledd flynyddol.

Mae’r Wobr yn amlygu ac yn dathlu arfer gorau mewn addysgu troseddeg ar draws Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Mae’r meini prawf ar gyfer enwebiadau am y wobr hon wedi’u hysbysu gan Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU ar gyfer addysgu a dysgu cynorthwyol.

Dechreuodd y Ganolfan Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym 1994 fel grwp o dri ymchwilydd academaidd a fu gynt yn ymarferwyr yn y maes yn addysgu ar raglen Ddiploma mewn Gwaith Cymdeithasol. Heddiw, mae Troseddeg i fyfyrwyr israddedig yn Abertawe wedi’i gyrru gan saith aelod o staff addysgu llawn-amser, pedwar darlithydd cyswllt a thîm penodol o wyth o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn darparu’r rhaglen anrhydedd sengl a graddau cydanrhydedd mewn partneriaeth ag adran y Gyfraith, yr adran Polisi Cymdeithasol a’r adran Seicoleg.

Mae’r Ganolfan Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn cynnig rhaglen ddysgu, addysgu ac asesu amrywiol, hyblyg ac adlewyrchol sy’n blaenoriaethu cydbwysedd rhwng cydrannau hanfodol o’r cwrs ac sydd wedi’i yrru gan brosesau ymgysylltu â myfyrwyr penodol. Mae’r synergedd rhwng myfyrwyr a staff wedi creu rhaglen radd adlewyrchol, ymatebol, cydlynol a dynamig sy’n gwella’r profiad i fyfyrwyr ac sy’n paratoi myfyrwyr israddedig ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol.

Meddai pennaeth yr Adran Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, yr Athro Haines: “Rydw i wrth fy modd bod ein tîm addysgu – staff a myfyrwyr ymchwil – wedi derbyn y wobr hon. Maen nhw wedi gweithio’n ddiddiwedd dros y blynyddoedd diwethaf i ddatblygu rhaglen radd ddynamig, gytbwys ac adlewyrchol sydd wedi’i hysbysu gan addysgeg, ymchwil gyfredol a phrosesau ymgysylltu â myfyrwyr.  Maen nhw’n academyddion ymroddgar tu hwnt sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, ac yn llawn haeddu cydnabyddiaeth swyddogol am eu hymroddiad i gynhyrchu rhaglen o ansawdd uchel sydd wedi’i chydnabod gan fyfyrwyr, cydweithwyr, arholwyr allanol a’r Brifysgol fel rhywbeth sy’n gwella’r profiad i fyfyrwyr yn sylweddol.”

Meddai’r Athro Alison Wride, Pennaeth y Coleg Busnes, Economeg a’r Gyfraith: “Rydw i’n falch iawn bod y wobr hon wedi’i dyfarnu i’r Adran Droseddeg yma yn Abertawe. Mae’n adlewyrchu llawer iawn o waith caled ar ran pawb sydd wedi cyfrannu a’r flaenoriaeth yr ydym yn ei gosod ar sicrhau profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae’r rhaglenni hyn yn darparu myfyrwyr â chymwysterau academaidd ardderchog, ond hefyd yn sicrhau eu bod yn ein gadael gyda chyfleoedd enfawr o safbwynt eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Rydym yn hynod ffodus o gael ein staff rhagorol a’n myfyrwyr gwych ac rydym yn falch o bob un ohonynt.”