‘Mam’ gwirfoddol yn ennill gwobr mymïo

Mae sgiliau cadwraeth cyrff anarferol y gwirfoddolwr Gaenor Marsh wedi’u cydnabod â gwobr gan Ganolfan Eifftaidd Abertawe.

Gaenor Marsh Egypt Centre volunteer

Bu Gaenor yn dathlu ei gwobr “Arddangosiad Mymïo Gorau” a enillodd yn seremoni wobrwyo flynyddol i wirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd a gynhelir yn yr Amgueddfa Hynafiaethau Eifftaidd ar ddydd Iau (14eg Mehefin). 

Mae Gaenor yn un o restr hir o wirfoddolwyr sydd wedi’u cydnabod gan y Ganolfan am eu gwaith caled a’u hymrwymiad dros y flwyddyn ddiwethaf. Derbyniodd Sandra Hawkins wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2012 ac roedd gwobrau cydnabyddiaeth hefyd am ystod eang o lwyddiannau megis y gwirfoddolwr â’r gwasanaeth hiraf a’r wobr Llwyddiant Hyd Oes.

Bu’r Ganolfan Eifftaidd hefyd yn dathlu’r ffaith bod ei gwirfoddolwyr ifanc wedi curo’r gystadleuaeth frwd i ennill “Gwobr Diana ar gyfer Gwirfoddolwyr Penigamp”. Mae llwyddiannau eraill eleni wedi cynnwys, gwobrau arian ac efydd ym Mhrifysgol y Plant a Phobl Ifanc, 4 gwobr Gwirfoddolwr Cymraeg y Flwyddyn uchel eu bri, cytundebau newydd â phartneriaid allanol i helpu pobl ddi-waith yn ôl i’r gwaith, a gwaith gyda Chyngor Abertawe i helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, swydd neu hyfforddiant.

Egypt Centre volunteer awards winners

Meddai Dr Carolyn Graves- Brown, Curadur yn y Ganolfan Eifftaidd: “Mae’r seremoni wobrwyo hon yn cydnabod y gwaith caled ac ymroddiad anhunanol sy’n galluogi ein cymunedau i allu mwynhau’r adnodd diwylliannol anhygoel hwn o hyd. Mae ein tîm o wirfoddolwyr yn cynnwys amrediad eang o grwpiau economaidd-gymdeithasol, gallu addysgol ac oedrannau. Ni yw’r unig amgueddfa ym Mhrydain sy’n cynnwys plant yn ein rhaglen wirfoddoli o amrediad gallu mor eang. Rydw i mor falch bod ein gwirfoddolwyr wedi gallu dathlu cymaint o lwyddiant.”  

 

Enillwyr y prif wobrau yw:

Sandra Hawkins (Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2012); Owain Griffin (Newydd-ddyfodiad Gorau); Emily Evans (am arddangos y potensial gorau); Alison John (enillydd, gallu creadigol); Frank Norton (enillydd rhyngweithio gorau ag ymwelwyr ac esiampl gorau i wirfoddoli); Gaenor Marsh (Arddangosiad Mymïo Gorau); Paul Varley (Arddangosiad Mathemateg gorau); Jill Rutter (rhagoriaeth ac ymroddiad i ysgolion); Sheila Nowell (gwasanaeth hirach); Hazel Merrimen (Llwyddiant Hyd Oes).

Egypt Centre- 01792 295960. email:  http://www.swansea.ac.uk/egypt