Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn derbyn gwobr cledd anrhydedd

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe Chris Harber wedi cael ei gydnabod fel myfyriwr gorau Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru pan gyflwynwyd Cledd Anrhydedd Urdd Lifrai Cymru iddo.

Mae'r Wobr yn cael ei chyflwyno’n flynyddol i Swyddog Cadét yr Uned y mae'r Prif Swyddog yn barnu yw’r unigolyn amryddawn gorau am eu cyfraniadau i bob math o hyfforddiant ar lefel Cwmni ac Uned. Mae'r wobr wedi bod mewn bodolaeth ers 2007.

Mae Pencadlys UOTC Cymru ym marics Maendy yng Nghaerdydd gyda 5 cwmni ar draws Cymru yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Wrecsam.

Chris Harber smaller

Ar hyn o bryd mae Chris yn astudio’n llawn amser ym Mhrifysgol Abertawe am ei MA mewn Diogelwch a Datblygiad Rhyngwladol ar ôl ennill Anrhydedd Gradd Baglor mewn Hanes a Gwleidyddiaeth eisoes.

Cyflwynwyd y wobr i Chris, sy’n frodor o Swindon, gan y Prif Swyddog, Is–gyrnol Huw Evans mewn seremoni yn Nhy John Chard VC. Roedd y tiwtoriaid Dr Alan Collins a Dr Jonathan Bradbury o'r adran Gwleidyddiaeth ac astudiaethau Diwylliannol yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn falch o fod yn bresennol yn y seremoni wobrwyo i weld eu myfyriwr yn derbyn ei wobr.

Mae Chris, sy’n 22 mlwydd oed, wedi bod gyda Chwmni Abertawe Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru ers 3 blynedd. Nid oedd ganddo unrhyw brofiad blaenorol o’r fyddin, ond mae e bellach wedi ymuno â’r uned Fyddin Diriogaethol leol - Sgwadron Maes 108 (Cymreig) Milisia Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol (RMons AG) ac mae wedi bod i Ganada a'r Almaen i gynnal hyfforddiant.

Chris Harber group

Wrth dderbyn y wobr, meddai Chris: "O ystyried safon enillwyr blaenorol Cledd Anrhydedd Urdd Lifrai Cymru, yr oedd yn sioc fawr ac yn anrhydedd i dderbyn y wobr. Gallwn i ddim peidio â gwenu wrth i’m Prif Swyddog ddarllen y ddyfynneb gan ei fod yn dod yn fwyfwy amlwg ei fod yn sôn amdana i, ac roedd y ffaith fy mod wedi derbyn y wobr ar yr un diwrnod ac a gefais fy nghanlyniadau gradd yn ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy pleserus. Yr unig beth dwi’n ei edifar oedd cynnig prynu diod i bob un o’r 35 o aelodau o’m Cwmni y noson honno! "

Mae Chris yn cadw pob drws ar agor wrth edrych at y dyfodol. Os bydd y cyfle’n codi iddo ddatblygu ei yrfa gyda'r Lluoedd Arfog ymhellach - byddai'n bachu yn y cyfle hwnnw’n syth. Ond nid yw wedi ei ymrwymo i'r Fyddin yn sgil y ffaith ei fod yn y Fyddin Diriogaethol.