Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn derbyn swydd o fri gyda Llywodraeth Cymru

Bydd y myfyriwr daearyddiaeth israddedig Michael Hopkins yn cymryd saib o astudio am flwyddyn, gyda bendith Prifysgol Abertawe, pan fydd yn dechrau interniaeth dra ddymunol gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd Michael yn ymgymryd â’i leoliad yn yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi lle bydd yn darparu cymorth ymchwil ar nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso Llywodraeth Cymru. Bydd Michael yn cynorthwyo â datblygiad a darpariaeth nifer o wahanol fathau o brosiectau ymchwil, megis adolygiadau llenyddiaeth a gwaith arolygu.

Mae interniaethau Llywodraeth Cymru wedi’u bwriadu ar gyfer gwyddonwyr cymdeithasol (o economegwyr i ddaearyddwyr dynol) ac maent yn swyddi o fri. Cesglir ceisiadau o holl Brifysgolion Cymru a dim ond dwy swydd leoliad a gynigir i israddedigion bob blwyddyn. 

Pan fydd ei gyd-fyfyrwyr yn dechrau ymlacio a pharatoi ar gyfer gwyliau’r haf, bydd Michael yn paratoi ar gyfer y byd gwaith gan y bydd ei leoliad yn cychwyn ar 2 Gorffennaf.

Mike Hopkins

Pan glywodd y newyddion am ei lwyddiant, dywedodd Michael: “Pan wnes i gais am yr interniaeth yn wreiddiol, doeddwn i ddim yn meddwl am un eiliad mai fi byddai’r ymgeisydd llwyddiannus, ac roedd y cynnig o gyfweliad ei hun yn ddigon o ganmoliaeth!

“Rwy’n gobeithio y bydd y lleoliad hwn yn fuddiol i bawb, ac rydw i’n gobeithio ennill profiad gwaith a phrofiad bywyd ohono. Er ei fod yn ystrydeb, mae’r interniaeth hwn yn ‘gyfle unwaith mewn oes’ gwirioneddol nad oedd modd i mi ei wrthod, ond bydd hi dal yn anodd gadael Abertawe a’m ffrindiau.”