Myfyriwr ymchwil Canser yn rhedeg dros elusen

Bydd record o 18,000 o bobl yn rhedeg hanner marathon Caerdydd ar ddydd Sul ond bydd staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cefnogi un o’u myfyrwyr sy’n rhedeg i godi arian ar gyfer Tenovus.

Mae myfyrwraig PhD blwyddyn gyntaf Prifysgol Abertawe, Julia Davies, sy’n cael ei hariannu gan Tenovus, yn gweithio gyda’r Grŵp Bioleg Atgenhedlu yn y Coleg Meddygaeth, yn astudio’r mecanweithiau y tu ôl i ddatblygu canser y groth (endometriaidd). 

Canser endometriaidd (y groth), yw’r canser gynaecolegol mwyaf cyffredin mewn gwledydd gorllewinol. Mae risgiau sy’n arwain at y canser hwn yn cynnwys gormodedd o estrogen, therapi adfer hormonau, triniaeth gyda Tamoxifen, syndrom ofari polysystig (PCOS) a gordewdra. Mae’r ‘ffactorau risg’ hyn hefyd yn gallu achosi llid, sy’n gallu dylanwadu ar ddatblygiad canser. Mae’r Derbynnydd ar gyfer Cynnyrch Terfynol Glycosyleiddiad Uwch (RAGE) yn brotein sy’n symbylu llid, ac ymddengys bod ganddo rôl bwysig mewn datblygiad canser.

Mae grŵp ymchwil Prifysgol Abertawe wedi canfod bod RAGE yn actif yn endometria menywod sydd â PCOS lle bod gan rhai cleifion mwy o beryg o ddatblygu canser endometriaidd, a bod y therapi canser y fron Tamoxifen yn gallu troi RAGE ymlaen yn yr endometriwm. Bydd y grŵp yn awr yn archwilio a yw RAGE yn actif mewn canser endometriaidd, ac os felly, yn edrych ar yr effaith sydd ganddo ar gleifion. Unwaith y cadarnheir hyn gallwn ystyried targedu RAGE gyda meddyginiaeth i’w reoli, ac yn hynny o beth atal datblygiad canser endometriaidd. 

Julia Davies

 

Meddai Julia: “ Rydw i wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i fod yn un o 19 myfyriwr PHd yn unig yng Nghymru sydd wedi’u cefnogi gan Tenovus. Rydw i hefyd wrth fy modd i fod yn rhedeg i godi arian ar gyfer Tenovus, sydd wedi bod mor gynorthwyol wrth helpu gyda fy astudiaethau. Mae canser y groth yn gyffredin mewn gwledydd Gorllewinol ac mae’n bwysig gallu atal ei ddatblygiad. Rydw i’n gobeithio y bydd ein hymchwil yn dod o hyd i ffyrdd newydd o drin ac atal canser y groth”.