Myfyrwraig Peirianneg yn rhoi ei mathemateg ar waith!

Mae myfyrwraig Peirianneg, o Brifysgol Abertawe, sydd ar leoliad gwaith ar hyn o bryd, wedi rhagori mewn cystadleuaeth i ddangos sut oedd hi'n defnyddio mathemateg yr ysgol i ddatrys problemau go iawn yn ei gwaith.

Roedd cais buddugol Alice Hardy, yng nghystadleuaeth 'Mathemateg ar Waith' Rhaglen Cefnogi Mathemateg Bellach 2012, yn esbonio sut oedd hi wedi defnyddio Theori Pythagoras i gyfrifo cyflymdra hedfan chwistrell baent i sicrhau lledu'r caen yn gyson ar far troellog. 

Mae'r gystadleuaeth yn herio myfyrwyr sydd ar leoliad Blwyddyn Mewn Diwydiant Peirianneg, Dylunio, a Thechnoleg i gyflwyno enghreifftiau sy'n dangos sut maen nhw'n defnyddio mathemateg TGAU/ Lefel Uwch yn eu gwaith. Mae ysgolion a cholegau'n defnyddio'r enghreifftiau buddugol i roi mewnwelediad i fyfyrwyr iau, ac i'w helpu i ddeall bod modd defnyddio'r fathemateg y maen nhw'n ei dysgu mewn modd ymarferol.

Mae Alice ar ganol gradd Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn treulio blwyddyn ar leoliad gyda Praxair Surface Technologies Ltd yn Swindon. Penderfynodd Alice astudio peirianneg oherwydd yr oedd hi bob amser yn mwynhau mathemateg a ffiseg yn yr ysgol, ac roedd peirianneg yn cyfuno'r ddau bwnc mewn modd ymarferol, creadigol y mae'r gymdeithas ehangach yn elwa arni, yn ogystal â rhoi boddhad iddi hi. Roedd hi'n hoff o gelf hefyd, a dewisodd beirianneg dylunio cynnyrch gan ei bod yn fwy creadigol. Penderfynodd Alice astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan oedd gan y brifysgol y cyfuniad iawn o ddylunio a pheirianneg, yn ogystal ag enw da iawn ei hadran peirianneg.

Dewisodd Alice yr opsiwn o dreulio blwyddyn mewn diwydiant oherwydd iddi deimlo bod hynny'n datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferol a fyddai'n atodiad da i'w hastudiaethau blwyddyn tri, yn ogystal â chipolwg i fyd busnes a chynhyrchu.

Alice Hardy

Meddai Alice:  "Mae fy lleoliad wedi bod yn werthfawr iawn i ddangos sut mae f'astudiaethau yn gweddu â byd peirianneg go iawn, a bydd o fudd mawr i mi yn y brifysgol. Roedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth Mathemateg ar Waith yn gyfle i ddangos sut oedd f'astudiaethau mathemateg yn arbennig yn gweddu â'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn Praxair; maen nhw'n teimlo'n llawer mwy gwerthfawr o allu eu defnyddio ar broblem go iawn sy'n allweddol i waith y cwmni."

 

Gellir gweld copïau o'r ceisiadau buddugol, yn ogystal â nifer o geisiadau gafodd eu canmol yn fawr, ar dudalen Mathemateg y Byd Go Iawn ar wefan y Rhaglen, sef:  www.furthermaths.org.uk/student_area/realworldmaths.php 

Pennawd y llun: Alice Hardy'n derbyn ei gwobr oddi wrth Janice Richards, Arweinydd Rhaglen (Diwydiant) MEI.  Roedd Daniel Lock (Rheolwr Alice) a Chris Ward (EDT) yn bresennol hefyd.