Myfyrwyr Lleol yn Dathlu Llwyddiant y Brifysgol Haf

Cydnabyddir cyflawniad myfyrwyr o ysgolion a cholegau yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro mewn seremoni wobrwyo arbennig yfory (dydd Mawrth 2 Hydref).

Cynhelir y seremoni ar gyfer hyd at chwe deg dau o fyfyrwyr yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, ym Mhrifysgol Abertawe am 7.30pm. Daw'r myfyrwyr o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Esgob Gore, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Sir Benfro, ac Ysgol Gatholig Joseff Sant.

Bwriad y fenter yw cefnogi myfyrwyr o ysgolion lleol sydd â'r gallu i lwyddo, ond sy'n wynebu rhwystrau a all eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch.

Treuliodd y myfyrwyr bythefnos ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, a phythefnos ym Mhrifysgol Abertawe, yn mwynhau profiad unigryw o fywyd prifysgol. Dysgant y sgiliau astudio angenrheidiol ar gyfer addysg uwch, gan ddewis un modiwl pwnc o'r rhestr ganlynol: Gwyddoniaeth a Pheirianneg; Cyfrifiadureg; Seicoleg, Troseddeg, a'r Gyfraith; Chwaraeon, Hamdden, Gwasanaethau Cyhoeddus, a Mentergarwch; Saesneg, Astudiaethau'r Cyfryngau, a Hanes; ac Iechyd, Addysg, Astudiaethau Plentyndod, a Chwnsela.  Roedd darlithwyr o Brifysgol Fetropolitan Abertawe, Prifysgol Abertawe, y Brifysgol Agored yng Nghymru, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gyd yn dysgu yn y Brifysgol Haf.

Mae'r Cynghorydd Paul Meara, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Grŵp Gwalia, Coleg Castell-nedd Port Talbot, a Choleg Sir Benfro i gyd yn noddi gwobrau a gyflwynir i'r myfyrwyr sydd wedi rhagori yn eu pwnc.

Dywedodd yr Athro Alan Speight, Cadeirydd Partneriaeth Ymgyrraedd Yn Ehangach De-orllewin Cymru: "Rydym yn falch iawn o gynnal y seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Abertawe eleni. Roedd darlithwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, y Brifysgol Agored yng Nghymru, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dysgu mewn partneriaeth ar y cynllun, gan roi cyfle unigryw i'r myfyrwyr weld drostynt eu hunain beth all addysg uwch ei gynnig. Mae'r myfyrwyr wedi aberthu pedair wythnos o'u gwyliau haf i ymuno â'r rhaglen, ac mae'r seremoni wobrwyo'n ffordd wych o gydnabod eu gwaith caled."

Reaching Wider motion capture