Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael eu dewis ar gyfer carfannau Prydain Fawr

Mae dau fyfyriwr Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi rhagori mewn chwaraeon wrth gael eu dewis ar gyfer carfannau chwaraeon gaeaf Prydain Fawr.

Bydd myfyriwr blwyddyn gyntaf syn astudio Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg, Marek Behnke, yn cynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Ieuenctid Sgïo Dull Rhydd y Byd yn Valmalenco, Yr Eidal,  sy'n cael eu cynnal yr wythnos nesaf (19-24 Mawrth 2012.)

Ac mae myfyriwr ail flwyddyn sy’n astudio Peirianneg Dylunio Cynnyrch, Richard Penhale, yn ymuno â Thîm Prifysgolion Hoci Iâ Prydain Fawr a fydd yn cystadlu yng Ngemau Gaeaf y Byd 2013 FISU (Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgol Rhyngwladol)  yn Maribor, Slofenia.

Marek Behnke

Marek yw’r sgïwr Prydeinig cyntaf erioed i ennill lle yn y Pencampwriaethau Traws Sgïo ( Cross Ski) , a bydd yn un o 12 o sgiwyr Prydeinig ifanc a fydd yn teithio i'r Eidal. Mae ei lwyddiant hyd yn oed yn fwy nodedig yn sgil y ffaith bod Marek wedi bod yn cyfuno’i astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe, ac wedi gorfod sgïo llai dros y gaeaf hwn oherwydd diffyg cyllid. Mae Marek wedi bod yn Norwy a Sweden fel rhan o garfan Traws Sgïo Prydain Fawr wrth gymryd rhan mewn pedwar digwyddiad Cwpan Europa fel rhan o'i baratoadau.

Dywedodd Marek: "Rydw i mor falch o fod wedi cael fy newis, ac mae’n fwy arbennig gan taw fi fydd y Prydeiniwr cyntaf erioed i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, mae wedi bod yn werth yr holl waith caled ac aberth i ddod mor bell. “

 

Richard Penhale smaller

Dechreuodd Richard chwarae Hoci Iâ pan yn 8 oed a chwaraeodd dros ei dref enedigol yn nhîm dan 10 Rhydychen, cyn symud ymlaen i'r Adran Gyntaf gyda thîm dan 14 Swindon. Mae Richard bellach yn chwarae ar gyfer ac yn Capten ar dîm cyntaf Redhawks Caerdydd Prifysgolion Cymru. Dechreuodd y tîm ym mis Mawrth 2005, ac ymunodd â Chymdeithas Hoci Iâ Prifysgol Prydain yn ystod tymor 2005/2006.

Mae tîm Richard ar frig eu hadran ac yn ddiguro’r tymor hwn. Richard sydd nid yn unig wedi sgorio’r nifer uchaf o bwyntiau ar gyfer y Redhawks ond mae hefyd wedi sgorio mwy o bwyntiau nag unrhyw chwaraewr arall yn yr adran.

Pan nad yw’n chwarae hoci iâ neu’n astudio mae Richard hefyd yn brysur yn y sgwâr bocsio. Dechreuodd Richard ymddiddori mewn bocsio tra ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae wedi symud ymlaen i'r Dosbarth Pwysau Canol Uwch ac mae ei hyfforddwr personol yn gobeithio trefnu gornest cyn bo hir.

Dywedodd Richard: "Rwy'n falch iawn fy mod i wedi cael fy newis ar gyfer Tîm Hoci Iâ Prifysgolion Prydain. Mae'r Pencampwriaethau Gaeaf Universiade ail yn unig o ran pwysigrwydd i Gemau Olympaidd y Gaeaf. Bydd yn anrhydedd fawr i gynrychioli Prydain yn y Gemau Byd. "