Prifysgol Abertawe a Tsieina yn trafod ffyrdd o gydweithio

Cafodd cynrychiolydd o lysgenhadaeth Tsieina ei wahodd i Brifysgol Abertawe gan Dr Weixi Xing, Cyfarwyddwr Canolfan Tsieina, Adran Ymchwil ac Arloesi y Brifysgol ar 29 Tachwedd 2012.

Chinesedelegation1

Daeth Mr. Futao Chen, y Gweinidog dros Wyddoniaeth a Thechnoleg o lysgenhadaeth Tsieina draw i gael gwell dealltwriaeth o arbenigedd ymchwil y Brifysgol a chryfhau’r cyswllt presennol rhwng y Brifysgol a Tsieina.

Croesawyd Mr. Futao Chen i’r campws gan Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies, Diprwy Is Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Ian Cluckie, Deon y Coleg Peirianneg, yr Athro Javier Bonet, Deon Addysg Feddygol, yr Athro Judy McKimm, Cyfarwyddwr Adran Ymchwil ac Arloesi, yr Athro Jan Nielsen yn ogystal â’r Athro Steve Conlan, Cyfarwyddwr y Ganolfan NanoIechyd.

Mi wnaeth Dr Gerry Ronan gyflwyno arbenigedd ymchwil yn Abertawe a sut mae’r Brifysgol yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd yr ardal.

Rhoddodd yr Athro Steve Conlan gyflwyniad am gysylltiadau’r Ganolfan NanoIechyd â Texas, Grenoble a Suzhou a soniodd Mr Futao Chen am y posibilrwydd o gefnogaeth gan Lywodraeth Tsieina i ddatblygu perthynas gydweithio a gweithgareddau trosglwyddo technoleg.

Yn ystod yr ymweliad, aethpwyd â’r Gweinidog i ymweld â Chanolfan NanoIechyd y Brifysgol yn ogystal â’r labordy Dyframaeth. Cafodd hefyd gyfle i weld labrody Rolls Royce a’r Ganolfan Argraffu.