Prifysgol Abertawe yn Cynnal Cynhadledd Dysgu Saesneg yng Nghymru

Prifysgol Abertawe fydd yn cynnal Cynhadledd Agoriadol Consortiwm Dysgu Saesneg yng Nghymru eleni, a hynny ddydd Sadwrn 10 Tachwedd.

Teitl y gynhadledd fydd ‘Hyrwyddo Ymarfer Da mewn Dysgu Saesneg’ ac mae wedi’i threfnu gan Wasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg Prifysgol Abertawe. Bydd yn cael ei chynnal yn Adeilad Emily Phipps, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Dyma’r gynhadledd gyntaf o’i math yng Nghymru ac mae wedi’i noddi gan Brifysgol Caergrawnt a’i chefnogi gan y Cyngor Prydeinig.

Bydd yr ieithydd, academydd a’r awdur rhyngwladol, David Crystal yn traddodi darlith yn y gynhadledd o’r enw ‘Rheolau Gramadeg: Cadw Gramadeg yn Fyw yn yr Ystafell Ddosbarth.’ Bydd hefyd yn cynnal ‘Clinig Iaith’ tri deg munud o hyd.

Yn ychwanegol, bydd Martin Hewings o Brifysgol Birmingham a chydawdur Cambridge Academic English hefyd yn cynnal gweithdy.

Bydd arbenigwyr yn y maes o’r sector breifat a chyhoeddus yng Nghymru yn cyflwyno papurau ar bynciau sy’n berthnasol i thema’r gynhadledd.

Meddai Kevin Child, Pennaeth Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg Prifysgol Abertawe: ‘‘Mae hwn yn ddigwyddiad hynod gyffrous ac rwy’n mawr obeithio y bydd yn datblygu i fod yn rhywbeth rheolaidd. Rydym yn falch iawn o fedru croesawu David Crystal atom ni ac rwy’n edrych ymlaen at ei gyfarfod.’’