Prifysgol Abertawe yn Rhoi Pwyslais ar Bynciau Gwyddonol Cyfrwng Cymraeg

Nos Fercher, 21ain Tachwedd 2012, bydd Prifysgol Abertawe yn ceisio cynyddu’r diddordeb sy’n bodoli ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad ‘Brwdfrydedd Heintus’ a gynhelir yn Sefydliad Gwyddor Bywyd y Brifysgol am 7yh, fydd ceisio ennyn diddordeb myfyrwyr, disgyblion chweched dosbarth ac aelodau o’r cyhoedd mewn pynciau gwyddonol.

Diolch i gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath a’r gobaith yw ceisio cynnal noson gyffelyb ar raddfa flynyddol yn y dyfodol.

Bydd cyfres o sesiynau a chyflwyniadau yn cael eu cynnal er mwyn ysgogi trafodaeth ar bynciau gwyddonol megis y diciâu a phwysigrwydd bacteria yn ein bywyd bob dydd.

Yn ystod y noson, bydd fforwm ymchwil cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe yn cael ei lansio yn swyddogol. Bwriad y fforwm yw cynnal cyfres o seminarau gwyddonol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gampws y Brifysgol.  

Yn ôl Dr Angharad Davies, Uwch Ddarlithydd Microbioleg yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe: ‘‘Hoffwn ddiolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ein galluogi i gynnal y digwyddiad ac rwy’n mawr obeithio y bydd yn datblygu i fod yn achlysur rheolaidd yng nghalendr y Brifysgol. Buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i fynychu er mwyn cael eu hysbrydoli gan y trafodaethau yn ogystal â’r ymchwil a wneir ym Mhrifysgol Abertawe.’’

Cysylltwch â Dr Angharad Davies am fwy o wybodaeth ar 01792 295034 neu Angharad.P.Davies@abertawe.ac.uk