Prosiect Discovery yn ennill un o wobrau ail safle gwobrau gwaith ieuenctid nodedig

Mae prosiect Discovery Prifysgol Abertawe sy’n gyswllt rhwng Cymru a Zambia, wedi ennill tlws ail safle yn seremoni Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2012.

Enwebwyd prosiect Discovery am ei Gyfraniad Eithriadol i Ddinasyddiaeth Fyd-eang. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Discovery wedi datblygu Partneriaeth Abertawe - Siavonga. Mae'r prosiect yn enghraifft ardderchog o gysylltiad daearyddol, sy’n caniatáu i bobl Abertawe a Siavonga archwilio ffyrdd o fyw gwahanol ac agweddau tuag at brofiadau cyffredin ond gwahanol o fywyd teuluol, iechyd, yr amgylchedd, maeth a thlodi.

Discovery Award

Cynhaliwyd y seremoni Gwobrwyo, a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru, yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd, gyda’r DJ Radio 1 Huw Stephens yn westeiwr.

Roedd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert yn bresennol yn y digwyddiad i gyflwyno gwobrau i rai o’r enillwyr ac meddai, “Mae’r amrywiaeth eang o brosiectau sydd wedi’u henwebu ar gyfer y gwobrau hyn yn dangos ehangder y gwaith y maent yn ei wneud. Mae prosiectau fel hyn hefyd yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc roi cynnig ar rywbeth newydd neu i ddysgu sgil a all eu helpu gyda’u haddysg neu eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Roedd Simon Weston OBE hefyd yn bresennol i gyflwyno gwobrau a bu Only Boys Aloud yn canu.  Cyflwynwyd un ar ddeg o wobrau am ymdrechion unigol a phrosiectau ynghyd a rhoddwyd tlws i Discovery fel un o’r tri olaf yn eu categori. 

 Discovery award 2

Mae'r prosiect yn parhau i sefydlu cysylltiadau rhwng Abertawe a Siavonga ac mae modd gwneud cais nawr i fod yn rhan o grwp 2012 lle y bydd 10 o fyfyrwyr yn cael y cyfle i ymweld â'r gymuned yn Zambia. 

 

 
 
 
Awards 1 photo details:  O’r Chwith i’r Dde: Heini Evans, Tiffany Adam, Chris Watson, Chanai Operanta, Tom Lloyd, Lindsay Haywood & Nadine Loftus
Awards 2 photo details: O’r Chwith i’r Dde: Nadine Loftus, Chris Watson, Lindsay Haywood, Simon Weston, Heini Evans, Tom Lloyd