Prosiect EnAlgae yn cynnal derbyniad yn Strasbourg

Bu'r Prosiect EnAlgae, menter strategol gan raglen INTERREG IVB Gogledd Orllewin Ewrop, yn cynnal derbyniad a chyflwyniad dros frecwast yn y Senedd Ewropeaidd yn Strasbwrg ar 11 ac 12 Rhagfyr .

Roedd y digwyddiad dau ddiwrnod o hyd yn gyfle i friffio Aelodau o Senedd Ewrop ar gynnydd y prosiect hwn, a sefydlwyd ym mis Mawrth 2011, ar ddatblygu technolegau cynaliadwy ar gyfer cynhyrchu biomas algaidd, bioynni, ac i leihau nwy tŷ gwydr.

Mae'r prosiect EnAlgae, a fydd yn rhedeg i gychwyn tan 2015, yn ceisio gwneud y technolegau hyn yn ddichonadwy yn economaidd ac yn gynaliadwy yn amgylcheddol, gyda'r nod tymor hir o allu cyflwyno cynhyrchu a defnyddio biomas algaidd yn fasnachol ar draws rhanbarth Gogledd Orllewin Ewrop a thu hwnt.

Mae EnAlgae yn tynnu ar brofiad o bedwar sefydliad partner ar bymtheg sydd wedi'u lleoli mewn saith aelod-wladwriaeth yn yr UE ac mae'r prosiect wedi'i arwain gan Brifysgol Abertawe. Mae'n ceisio gorchfygu'r gost a'r rhwystrau sy'n atal mynediad drwy rannu arferion gorau a datblygiadau newydd ar draws naw prosiect peilot.

EnAlgae at European Parliament

Wrth sôn am y Derbyniad yn Strasbwrg, meddai Cyfarwyddwr y Prosiect Dr Robin Sheilds, Prifysgol Abertawe: "Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi'n fawr mewn biotechnoleg algaidd drwy Raglen Fframwaith 7. Diolch i'r prosiect EnAlgae, mae INTERREG IVB Gogledd Orllewin Ewrop yn darparu cyd-destun rhanbarthol allweddol i'r sector hwn er mwyn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu ynni cynaliadwy yn y dyfodol ar draws y rhanbarth.

 

"Mae'r derbyniad hwn yn rhan bwysig o'r broses ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac mae'n rhoi cyfle i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n Haelodau o Senedd Ewrop ar ein cynnydd hyd yma gyda Phrosiect EnAlgae a'u hannog i gymryd rhan wrth symud ymlaen.

“Gyda gwaith ymchwil a datblygu wedi'i gyfarwyddo'n gywir, mae potensial gan fiotechnoleg algaidd i gyfrannu'n sylweddol at y farchnad bioynni Ewropeaidd ac mae holl bartneriaid EnAlgae yn bositif iawn am y posibiliadau ar gyfer y dyfodol."

Richard Ashworth ASE, Robin Shields (Cyfarwyddwr) a Shaun Richardson (Rheolwr y Prosiect) 

Yn ôl