Rhaglen Darlithoedd Diwinyddiaeth:Cristnogaeth, Newid Hinsawdd a Byw yn Gynaliadwy

Sefydlwyd y Rhaglen Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe gan y Parchedig Nigel John, Uwch Gaplan yn y Brifysgol ac mae wedi cynnwys arweinwyr eglwys o fri rhyngwladol ac academyddion blaenllaw o ar draws y byd sydd wedi siarad ar ystod o wahanol destunau.

Prof Bob White (Cambridge Uni) Teitl: Cristnogaeth, Newid Hinsawdd a Byw yn Gynaliadwy

Siaradwr: Bob White, Athro mewn Geoffiseg ym Mhrifysgol Caergrawnt

Dyddiad:  Dydd Llun 22 Hydref 2012

Amser: 7pm

Lleoliad: Darlithfa Faraday 'A', Adeilad Faraday, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim a chroeso i bawb

 

Crynodebo'r digwyddiad

Mae'r Athro Robert (Bob) White yn Athro mewn Geoffiseg yn Adran Gwyddorau'r Ddaear yng Nghaergrawnt (ers 1989) ac fe'i hetholwyd yn Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol ym 1994. Mae hefyd yn Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearegol, ac yn aelod o Undeb Geoffisegol America a nifer o gyrff proffesiynol eraill; mae'n gwasanaethu ar nifer o'u pwyllgorau. Ers 1988 bu'n gymrawd o Goleg St Edmund, Caergrawnt, a chyn hynny roedd yn fyfyriwr ac yn Gymrawd Ymchwil yng Ngholeg Emmanuel, Caergrawnt. Mae'n Gyfarwyddwr ar Sefydliad Gwyddoniaeth a Chrefydd Faraday.

Mae'n arwain grŵp ymchwil sy'n archwilio cramen ddynamig y Ddaear: yn benodol, y ffordd y caiff maint enfawr o gerrig folcanig eu cynhyrchu pan fydd cyfandiroedd a chefnforoedd yn gwahanu, a symudiad craig dawdd dan losgfynyddoedd byw. Mae wedi trefnu nifer o brosiectau maes dramor ac wedi goruchwylio 46 o fyfyrwyr PhD yng Nghaergrawnt, ac mae llawer ohonynt bellach yn ffigyrau blaenllaw yn y byd academaidd, y byd diwydiant, y byd llywodraeth ac ym myd addysg. Mae ei waith gyda'r môr wedi ei arwain i Fôr yr Iwerydd, Cefnfor India a'r Môr Tawel ac mae ei grŵp ymchwil wrthi ar hyn o bryd yn archwilio strwythur mewnol llosgfynyddoedd yng Ngwlad yr Iâ. Mae ei waith gwyddonol wedi'i gyhoeddi mewn dros 350 o bapurau ac erthyglau.

Manylion Cyswllt: Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Parchedig Nigel John, Uwch Gaplan, Prifysgol Abertawe. Ffôn: 01792 205678 Est:. 4442 neu e-bost:  n.john@abertawe.ac.uk