Rhaglen Lead Cymru'n Cefnogi Twf Busnesau Cymru

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth, 30 Hydref), mae LEAD Cymru mewn sefyllfa dda i chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi twf busnesau Cymru.

Mae Arwain Busnesau Bach Cymru: Rhaglen LEAD Cymru 2010-2012, adroddiad ymchwil sy'n ystyried dwy flynedd gyntaf rhaglen datblygu arweinyddiaeth LEAD Cymru, yn amlygu effaith y rhaglen ar dwf busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac ar economi Cymru.  

Ar ddiwedd y rhaglen ddeng mis, mae'r effeithiau'n cynnwys:

  • Cynnydd o 2.3 o swyddi ym mhob busnes, ar gyfartaledd (rhai ohonynt yn rhan amser);
  • Cynnydd o 26% yn nhrosiant pob busnes, ar gyfartaledd.

Ar draws Cymru gyfan, mae'r data'n dangos bod busnesau'n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl cwblhau'r rhaglen.  Roedd dros hanner y rhai a ymatebodd yn dweud bod trosiant a chynhyrchiant staff wedi cynyddu.

Dywedodd Ceri Jones, Cyfarwyddydd Prosiect LEAD Cymru: "Mae LEAD Cymru'n fodel datblygu arweinyddiaeth sy'n llwyddo i gefnogi perchen-reolwyr busnesau bach a chanolig o fewn yr amgylchedd busnes maent yn gweithredu ynddo.

"Mae'r ymchwil hwn yn dangos bod LEAD Cymru'n gwneud cyfraniad clir i ffyniant economaidd Cymru, a bod busnesau'n dweud bod eu trosiant a nifer eu staff yn cynyddu."

Dywedodd Dr Karen Jones, cyd-awdur yr adroddiad: "Calonogol yw gweld hefyd bod LEAD Cymru'n cael effaith hirdymor, a bod busnesau'n parhau i ehangu ac i arloesi flwyddyn ar ôl cwblhau'r rhaglen."

Ariannir rhaglen LEAD Cymru gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru, a Phrifysgolion Abertawe a Bangor er mwyn darparu rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer perchen-reolwyr busnesau bach a chanolig yn Ardal Cydgyfeirio Cymru.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.leadwales.co.uk/cartref/