Tiwtoriaid Prifysgol Abertawe’n Ennill Gwobrau Llenyddol Nodedig

Mae tiwtor ar raglen Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe, Jon Gower, wedi ennill yr hyn sydd gyfwerth â’r Wobr Booker yng Nghymru, sef Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru 2012, ac mae Gwyneth Lewis, Cymrawd Ysgrifennu’r Brifysgol a benodwyd yn ddiweddar wedi ennill y wobr farddoniaeth 2012.

Cyflwynir y Wobr, sydd wedi’i threfnu gan Lenyddiaeth Cymru, gydag ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, i’r gweithiau Cymraeg a Saesneg gorau ym maes ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol mewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol.

Enillodd Jon Gower, sy’n rhan o dîm Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe, y wobr gyffredinol yn y categori Cymraeg am ei nofel y Storïwr, sy’n dilyn hanes bachgen o orllewin Cymru sy’n gyfarwydd talentog.

Fel enillydd cyffredinol yn ei gategori, gadawodd Jon y seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd â £8,000.

Bydd Jon yn dychwelyd i raglen Ysgrifennu Creadigol yr Adran Saesneg, yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn yr hydref i ddysgu ysgrifennu ffuglen i fyfyrwyr israddedig, ac i ddysgu cwrs arloesol i fyfyrwyr gradd Meistr ar ysgrifennu natur.

Enillodd Gwyneth Lewis, a fydd yn ymuno â’r Coleg ym mis Hydref fel Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol, y wobr barddoniaeth Saesneg am ei chasgliad Sparrow Tree and ac fe’i cyflwynwyd â Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias.

Fel cymrawd ysgrifennu, bydd hi’n helpu myfyrwyr ar draws y campws â’u sgiliau ysgrifennu sylfaenol. Lansiwyd y Cynllun Cymrodoriaeth ym 1999 ac mae wedi’i sefydlu mewn prifysgolion a sefydliadau addysgu yn y DU. Mae cymrodorion yn awduron proffesiynol o glod llenyddol sy’n cynrychioli ystod eang o genres llenyddol.

Meddai un o Gydlynwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe, Nigel Jenkins: “Y gwobrau hyn, ynghyd â’r Gadair a’r Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yw’r anrhydeddau llenyddol uchaf y mae ein gwlad yn eu rhoi i’w hawduron. Mae hon yn bluen yn ein het ac yn dangos safon yr awduron ar ein rhaglen Ysgrifennu Creadigol yn Abertawe.

“Mae Jon Gower wedi’i gydnabod ers blynyddoedd fel un o’r awduron Cymraeg a Saesneg gorau yng Nghymru ac mae wedi ennill nifer o wobrau yn y naill iaith. Ar yr achlysur hwn, enillodd wobr am ei waith Cymraeg. Bydd yn dychwelyd i’r Adran yn yr hydref ac mae ei gyrsiau newydd yn debygol o fod yn llwyddiannus dros ben o ganlyniad i enw da Jon fel awdur a darlledwr ar ecoleg Cymru.

“Mae Gwyneth Lewis, Bardd Cenedlaethol Cyntaf Cymru, yn adnabyddus tu hwnt fel bardd ac awdur rhyddiaith yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym yn falch iawn o’i chroesawu i’r Coleg, ac yn gwybod y bydd ei phrofiad yn amhrisiadwy i fyfyrwyr sy’n cael trafferth wrth ysgrifennu eu traethodau.

“Does dim amheuaeth y bydd presenoldeb pobl fel Jon a Gwyneth yn y Brifysgol  yn atyniad mawr o safbwynt recriwtio, ac ni all unrhyw brifysgol arall yng Nghymru hawlio bod ganddynt ddau enillydd.”

Er mai dim ond yn ddiweddar, yn 2003, y sefydlwyd Ysgrifennu Creadigol yn Abertawe, mae’r rhaglen wedi’i chydnabod yn gyffredinol fel y gorau yng Nghymru ac o blith y chwech rhaglen a ystyrir y gorau yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r pwnc mor boblogaidd gydag israddedigion y bydd cwrs gradd Ysgrifennu Creadigol yn cael ei lansio yn 2013, i ymdopi a’r galw cynyddol.

Mae myfyrwyr ôl-raddedig, ar lefel MA a lefel PhD, wedi ennill gwobrau a chytundebau nodedig gyda chwmnïoedd cyhoeddi, gan gynnwys yr awduron ffuglen  Roshi Fernando, Lisa Glass a Jennifer Cryer, a’r beirdd Sarah Coles ac Alan Kellermann.

“Yr hyn sy’n gwahanu rhaglen Abertawe rhag sawl un arall,” ychwanegodd Nigel Jenkins, “yw’r ffaith fod y pwnc wedi’i ddysgu yn y man cyntaf gan awduron proffesiynol sy’n adnabyddus yn rhyngwladol.

“Mae'n rhaid eu bod yn athrawon effeithiol sy’n apelio hefyd, ond mae’n bwysig bod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn manteisio o brofiad ymarferol helaeth eu hathrawon mewn ystod eang o genres ysgrifennu.”   

Am ragor o wybodaeth am Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/.