Y Coleg Gwyddoniaeth: Seminar Ffiseg gan yr Athro William D Phillips, Enillydd y Wobr Nobel

Bydd yr Athro William D Phillips, Enillydd y Wobr Nobel, yn ymweld รข Phrifysgol Abertawe ar ddydd Mercher, 2 Mai, i roi seminar Ffiseg yn y Coleg Gwyddoniaeth.

Prof William D Phillips Teitl: “Quantum Information: a scientific and technological revolution for the 21st century”

Siaradwr: Yr Athro William D Phillips, Enillydd y Wobr Nobel. 


Dyddiad: Dydd Mercher, 2 Mai, 2012

Amser: 2pm tan 4pm

Lleoliad: Darlithfa D, Adeilad Glyndwr, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Am ddim a chroeso i bawb. Darperir lluniaeth.


Gwybodaeth am y Seminar: Dau o chwyldroadau gwyddonol a thechnegol mawr yr 20fed ganrif oedd canfod natur gwantwm y byd isficrosgopig, a dechreuad peirianneg a gwyddoniaeth gwybodaeth. Mae’r rhain ill ddau wedi cael effaith fawr nid yn unig ar ein bywydau bob dydd ond ar y ffordd yr ydym yn gweld y byd.

Bellach, ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain, gwelwn briodas o fecaneg gwantwm a gwyddoniaeth gwybodaeth mewn  chwyldroad newydd:  gwybodaeth gwantwm. 

Dwy agwedd o’r chwyldroad hwn yw cyfrifiadura cwantwm a chyfathrebu cwantwm.

Mae’r agwedd gyntaf yn ddamcaniaethol iawn: model newydd sy’n fwy gwahanol i gyfrifiaduron digidol heddiw nag y mae’r cyfrifiaduron hynny’n wahanol i’r abacws hynafol. Mae’r ail eisoes yn realiti, sy’n trosglwyddo gwybodaeth y mae deddfau ffiseg yn gwarantu ei diogelwch.  

Mae’r Grwp Oeri Laserau a Thrapio JQI/NIST yn astudio’r defnydd o atomau tra oer unigol fel bitiau cwantwm, neu ‘qubits’, ar gyfer prosesu gwybodaeth gwantwm.Gwybodaeth am y Siaradwr:
Mae’r Athro William D Phillips yn gymrawd Cyd-Sefydliad Cwantwm Prifysgol Maryland a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Safonau a Thechnoleg, ac yn Athro Ffiseg ym Mhrifysgol Maryland. 

Gwnaeth waith arloesol mewn oeri laserau a thrapio atomau  nwyol, ac am y gwaith hwnnw enillodd y Wobr Nobel mewn Ffiseg yn 1997 ynghyd â Claude Cohen-Tannoudji a Steven Chu.

 Ymhlith yr effeithiau amrywiol, mae datblygu technegau oeri laserau wedi galluogi’r broses o greu ffynnon atomig a latisau optegol atomig mewn labordai ar gyfer gwneud y cloc mwyaf cywir yn y byd. 

Mae’r Athro Phillips yn siaradwr rhugl mewn gwyddoniaeth i’r cyhoedd. Mae o dras Eidalaidd a Chymraeg.