Ymchwiliad Leveson: Cyfraniad ymchwilydd Seicoleg

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd ymhlith yr unig wyddonwyr sydd wedi cyfrannu at ymchwiliad hanesyddol Leveson i Ddiwylliant, Moeseg ac Arfer y Wasg.

Fred Boy

Gellir dod o hyd i’r adroddiad – Sut y gallwn sicrhau gohebu gwyddonol o’r radd flaenaf yn y DU? yma

Mae un o’r awduron, Dr Frederic Boy yn un o ddarlithwyr yn Adran Seicoleg, Coleg Dynol a’r Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn hynny, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd pan grëwyd yr adroddiad.