Ymchwilydd blaenllaw o Brifysgol Abertawe’n ennill cyfnod sabothol rhyngwladol clodfawr

Mae’r Athro Paul Rees, ymchwilydd blaenllaw o’r Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe, wedi ennill cyfnod sabothol rhyngwladol clodfawr iawn i gynnal ymchwil ar y cyd â dau sefydliad uchel eu clod yn yr Unol Daleithiau.

Prof-Paul-ReesBydd gwobr Sabothol Cydweithio Rhyngwladol EPSRC (Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol) yn rhoi’r cyfle i’r Athro Rees weithio yn Sefydliad Broad Harvard ac MIT, Boston, Massachusetts.

Nod y fenter newydd hon yw meithrin cydweithio rhyngwladol hirdymor rhwng ymchwilwyr blaenllaw yn y DU a’u cymheiriaid rhyngwladol a chwalu rhai o’r ffiniau sy’n rhwystro cydweithio rhyngwladol estynedig. Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i ymchwilwyr a leolir yn y DU ymweld â chanolfannau rhagoriaeth dramor am rhwng 6-12 mis, yn seiliedig ar agenda ymchwil ansawdd uchel. Bu cydweithio rhyngwladol presennol yn troi o gwmpas prosiectau tymor byr, cynadleddau ayyb a theimlwyd y byddai cydweithio proffil uwch am dymor hwy yn fwy buddiol.

Bydd yr Athro Rees yn cydweithio â’r Athro Anne Carpenter o Sefydliad Broad MIT a Harvard, Amnis Corporation, Cancer Research UK a’r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe.  

Wrth siarad am y wobr, meddai’r Athro Rees: “Mae Sefydliad Broad yn ganolfan sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am ymchwil rhyngddisgyblaethol yn y gwyddorau biolegol a thrin afiechydon ac fe’i sefydlwyd gan y ddwy brifysgol orau yn y byd; Harvard ac MIT. Mae’n gyfle gwych i weithio gyda gwyddonwyr o safon fyd-eang a datblygu cysylltiadau hirdymor rhwng ein tîm ymchwil yn Abertawe a Sefydliad Broad.”

Bydd yr Athro Rees yn gweithio yn Sefydliad Broad uchel ei barch am wyth mis er mwyn datblygu offer newydd a fydd yn cael eu defnyddio i fesur llinachau celloedd ac i awtomeiddio’r broses o adnabod, tracio a dadansoddi swyddogaethol fathau penodol o gelloedd mewn poblogaethau celloedd mawr. Caiff yr offer hyn eu teilwra i anghenion clinigwyr drwy gydweithio â Cancer Research UK, cydweithwyr clinigol y GIG yn y Ganolfan Nanoiechyd, ysbytai cyswllt Sefydliad Broad ac ystod o gydweithwyr yn y DU.