A ddaw'r Myfyriwr Mwyaf Haeddiannol o Abertawe?

Cewch helpu Charlotte Moore i ddod yn Fyfyriwr Mwyaf Haeddiannol y Deyrnas Unedig trwy bleidleisio drosti heddiw.

Mae Charlotte, sydd yn ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio amser llawn ar gyfer gradd BSc Bioleg, wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Myfyriwr Mwyaf Haeddiannol Motors.co.uk.

Mae Charlotte newydd gwblhau lleoliad blwyddyn gyda'r Adran Biowyddoniaeth, gan symud ymlaen i flwyddyn olaf ei gradd BSc Bioleg. Mae Charlotte wedi bod yn intern rhagorol, gan fod o gymorth mawr i'r Adran ac i Sefydliad Amgylcheddau Cynaliadwy Cymru, ond mae hefyd wedi datblygu ei gwybodaeth yn esbonyddol.

Ar ben hynny, roedd Charlotte yn un o brif ysgogyddion datblygu Trywydd Natur Campws Prifysgol Abertawe, ac wedi helpu gyda Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y campws. Roedd hyn yn ffactor pan enillodd y Brifysgol wobr PLATINWM EcoCampus a'r safon ryngwladol ISO 14001 am ei system reoli amgylcheddol. Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill y wobr Platinwm - y wobr uchaf - a dim ond deuddeg sefydliad arall yn y Deyrnas Unedig sydd wedi'i hennill o'r blaen.

Yn rhan o'i genhadaeth barhaus i ddod o hyd i rywun sydd wedi cyflawni gweithred dda, a'i wobrwyo, mae Motors.co.uk, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, wedi dechrau chwilio am y Myfyriwr Mwyaf Haeddiannol nesaf.

Bydd y Myfyriwr Mwyaf Haeddiannol yn rhywun y mae ei ymroddiad diflino i wneud gwahaniaeth - boed yn ei gymuned leol neu ar gyfer cyfaill neu aelod o'i deulu - wedi'i gryfhau gan ymroddiad diflino arall i barhau astudio mewn coleg neu brifysgol. Ac i wneud y cyfan ychydig yn haws iddo, rhoddir car i'r myfyriwr sy'n ennill.

Mae'r gystadleuaeth ar agor i fyfyrwyr mewn addysg uwch o bob math mewn unrhyw goleg neu brifysgol yn y Deyrnas Unedig; boed yn fyfyriwr amser llawn, yn fyfyriwr rhan amser, neu hyd yn oed myfyriwr dysgu o bell ar ddechrau neu ddiwedd ei gwrs.