Gweithdai ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig ar hyrwyddo eich personoliaeth i dyfu eich busnes ar-lein

Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru a arweinir gan Brifysgol Abertawe a WordPress Users Wales yn cynnal gweithdy am ddim yn Abertawe ar ddydd Iau, Mehefin 20, i helpu perchnogion busnesau Bach a Chanolig i wella'r ffordd y maent yn cyfleu eu personoliaeth a'u busnes i gwsmeriaid trwy eu cynnwys ar-lein.

Mae'r digwyddiad wedi'i ddylunio i gwrdd ag anghenion pobl sy'n deall sut i ddefnyddio'r offeryn blogio ffynhonnell agored rhad ac am ddim WordPress, ond a fyddai'n elwa o arweiniad ac enghreifftiau ymarferol drwy sesiwn gyfranogol, i'w helpu i fanteisio fwyaf ar y ffordd y maent yn cyflwyno eu hunain ar-lein.


Teitl: “Getting Business Online From Your Personality”

Siaradwyr: Adrian Bamford, cyfarwyddwr busnes manwerthu offerynnau cerddorol, Neath Music; Deenna Barton, perchennog Deenna Boutique yng Nghastell-nedd, yn gwerthu ffasiwn menywod o ansawdd uchel; a Juliet Fay, awdur ac athrawes wedi'u lleoli ar fferm, sy'n helpu busnesau gwledig â chynnwys digidol.


Dyddiad: Ddydd Iau, Mehefin 20, 2013

Amser: 5pm cofrestru, 5.30pm – 7.30pm sgyrsiau a gweithdy, gyda bwffe rhwydweithio ar ôl hynny

Lleoliad: Gwesty'r Village, Heol Langdon (ger Ffordd Fabian), SA1 y Glannau, Abertawe

Cofrestru:

I gofrestru am le ar y gweithdy hwn am ddim, cliciwch yma, e-bostiwch: info@softwarealliancewales.com, neu ffoniwch Gynghrair Meddalwedd Cymru ar 01792 295881. Dilynwch @SAW_HQ ar Twitter.


Crynodeb o'r digwyddiad: Unwaith y mae WordPress wedi'i ddeall ac mae gwefan wedi'i chreu, mae Busnesau Bach a Chanolig yn wynebu her arall. Sut ydych yn cyfleu eich personoliaeth a phersonoliaeth eich busnes i'ch cwsmeriaid drwy gynnwys ar-lein?

Yn y sesiwn gyfranogol tu hwnt hon, bydd Busnesau Bach a Chanolig sy'n gwneud hyn drwy amrywiaeth o ffyrdd yn disgrifio eu dulliau.

A bydd pawb sy'n mynychu'n cael cyfle i adnabod cynnwys sy'n cipio ac yn cyfleu'r hyn sy'n gwneud iddynt droi - yn unigryw.


Gwybodaeth am y siaradwr:

Mae Adrian Bamford yn gyfarwyddwr ar fusnes manwerthu offerynnau cerddorol, Neath Music, ac mae'n gerddor profiadol. Bu'n gweithio ar draws y byd fel peiriannydd sain byw, ac mae ganddo 20 mlynedd o brofiad o ffurfweddu systemau sain proffesiynol graddfa fawr.

Fel y mwyafrif o bobl sy'n berchen ar Fusnes Bach a Chanolig, bu'n rhaid iddo ennill llu o sgiliau; o weinyddu TAW drwy rwydweithio cyfrifiaduron i apelio yn erbyn cynnydd mewn cyfraddau busnes. Mae'n newyddiadurwr technegol sydd wedi'i gyhoeddi droeon, yn ddarlithydd addysg bellach cymwysedig, ac yn dal statws athro cydnabyddedig ym Mhrifysgol De Cymru (a ffurfiwyd gan yr uniad diweddar rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd). Ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer MSc mewn Arfer Arweinyddiaeth a Rheoli ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae Deenna Barton yn rhedeg Deenna Boutique yng Nghastell-nedd, gyda'i mam Janice, yn gwerthu ffasiwn menywod o ansawdd uchel. Ond mae'n cynnig llawer mwy na thrafodaeth brynu i'w chwsmeriaid, gan ddefnyddio ei siop fel canolfan ar gyfer gweithdai lliw a steil a chyngor, a defnyddio cystadlaethau a chylchlythyron ar-lein i greu cysylltiadau.

Ym mis Mawrth 2010 agorodd Deenna siop ar-lein gan addo 'Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn derbyn yr un lefel o wasanaeth ag y byddech petaech wedi ymweld â ni yn y siop', ac mae ei chwsmeriaid bellach yn dod o ar draws y DU i gyd.

Yn sylfaenydd Consortiwm Busnes Castell-nedd i helpu â'r gwaith o adnewyddu'r dref, mae Deenna yn briod i Simon ac yn fam i Rhys. Fel sawl un o'i chwsmeriaid, mae hi'n fam brysur sy'n gweithio, yn weithgar yn ei chymuned, a dyma beth y mae hi'n ei hadlewyrchu yn ei defnydd arloesol o gyfryngau cymdeithasol.

Mae Juliet Fay, awdur ac athrawes wedi'u lleoli ar fferm, yn helpu busnesau gwledig â chynnwys digidol. Mae'n defnyddio ei safle Wordpress i gynnal llyfrgell o erthyglau ar destunau megis marchnata drwy e-bost, i gyd-fynd â'i haddysgu all-lein. Wedi priodi ar fynydd ym Mhapua New Guinea 20 mlynedd yn ôl mae Juliet, sydd bellach yn fam i dri ac sy'n byw ar fferm fach yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yn dweud ei bod wedi bod ychydig yn wahanol i'r arfer erioed.

Bydd yn rhannu sut y mae'n defnyddio bywyd ar y fferm, camgymeriadau'r gorffennol a'i sgiliau darlunio newydd i ychwanegu personoliaeth i'w chynnwys. Mae ei blog newydd http://smallfarmfuture.wordpress.com wedi arwain at heriau diddorol, rheoli personoliaethau amryfal ar-lein!