Hanes, barddoniaeth a therfysgaeth - Arbenigwyr o Abertawe'n camu i'r llwyfan yng Ngŵyl y Gelli Gandryll

Os mai barddoniaeth a chân arobryn yw'r testun, neu ddadlau ynghylch y lle pwysicaf yn hanes Cymru, neu drafod llenyddiaeth, protestio a therfysgaeth, bydd awduron o Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yn mynnu'r sylw yng Ngŵyl Llenyddiaeth a Chelfyddydau’r Gelli Gandryll eleni.

Bydd yr Ŵyl, sydd bellach yn ei 26ain blwyddyn, yn rhedeg o 23 Mai tan 2 Mehefin. Cafodd ei ddisgrifio'n enwog gan Arlywydd yr Unol Daleithiau Bill Clinton fel "Woodstock y Meddwl". Mae'r ŵyl yn dod ag awduron a meddylwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, haneswyr a nofelwyr, athronwyr, amgylcheddwyr, beirdd a gwyddonwyr rhyngwladol at ei gilydd.  

Digwyddiadau'n ymwneud ag arbenigwyr o Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau:

•    ‘A Place in Welsh History’:  Bydd yr Athro Huw Bowen a Dr Martin Johnes (yr Adran Hanes a'r Clasuron) yn ymuno â haneswyr blaenllaw eraill, gan gynnwys yr Aelod Cynulliad Leighton Andrews, ar 25 Mai, i ystyried y llefydd pwysicaf yn hanes Cymru.

•    ‘Fictions - Stranger than Truth’  - Yr Athro Dai Smith, Cadair Raymond Williams mewn Hanes Diwylliannol yn Abertawe a Robert Hudson yn sgwrsio â'r awdur Jon Gower ar ddydd Sadwrn 1 Mehefin, 10am, y Llwyfan Digidol.  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar Dazzle gan Robert Hudson a Dream On gan Dai Smith, nofel comedi du/cyffro noir yn ymwneud â bywydau chwedlau De Cymru.

•    Poetry and Song -  bydd yr awdures a'r cantores-gyfansoddwr arobryn, Dr Fflur Dafydd (yr Adran Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg) yn ymuno â'i mam, y bardd Menna Elfyn sy'n adnabyddus yn fyd-eang ar ddydd Sadwrn 1 Mehefin, 8.30pm. Llwyfan Landmarc 100.

•    Memories of Revolution  - Dydd Sul 2 Mehefin, 4pm, y Llwyfan Digidol, Bydd yr Athro mewn Almaeneg, Julian Preece, a'r awdur o Gymru Chris Keil yn trafod â Gwen Davies, golygydd New Welsh Review. Mae astudiaeth Preece Baader Meinhof And The Novel yn archwilio deugain mlynedd o fythau a theorïau cynllwyn ynghylch Hydref yr Almaen.  

Bydd Prifysgol Abertawe hefyd yn cynnal parti te yn y Gelli Gandryll i westeion gwadd i nodi'r bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Abertawe a Gwobr Dylan Thomas, un o'r gwobrau rhyngwladol mwyaf breintiedig i awduron ifanc.

Bydd awdur Seating Arrangements, ac enillydd Gwobr Dylan Thomas 2012, Maggie Shipstead yn bresennol yn y digwyddiad lle y bydd y panel beirniadu ar gyfer Gwobr 2013 yn cael ei gyhoeddi a lle y bydd ffrindiau'r Wobr a'r Brifysgol yn darparu darlleniadau byr