“Manipulating electrons in single atomic layers in graphene transistors and in fruit flies”

Bydd sut y gellir defnyddio ymddyrchafael diamagnetig i archwilio diferion glaw ac ymddygiad pryfed ffrwythau ymhlith y pynciau a fydd yn cael eu harchwilio yn Narlith Gyhoeddus ar y Cyd Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) Rhwydwaith Cymru a'r De-orllewin a'r Sefydliad Ffiseg yng Nghymru yr wythnos nesaf.

Teitl: “Manipulating electrons in single atomic layers in graphene transistors and in fruit flies”

Siaradwr: Siaradwr: Laurence Eaves (Athro Ymchwil, yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham)

Dyddiad: Dydd Iau 9 Mai 2013

Amser:  7pm

Lleoliad: Darlithfa Faraday A, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Yn rhad ac am ddim, croeso i bawb

Crynodeb: Yn y drafodaeth hon, bydd yr Athro Eaves yn disgrifio dau ddull newydd o drin electronau. Mae electronau'n dal mater solid a hylif yn y byd o'n cwmpas at ei gilydd, ac mae ein technoleg fodern i gyd bron yn dibynnu ar briodweddau electronau.

Yn gyntaf bydd yn disgrifio gwaith diweddar gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Manceinion sy'n arwain at electronau yn ymgymryd â thwnelu cwantwm - y ffenomen mecaneg gwantwm lle y mae gronyn yn twnelu trwy rhwystr sydd fel arfer yn anhreiddiadwy.

Yn ail ran y sgwrs, amlinellir y ffiseg y tu ôl i ymddyrchafael diamagnetig, sef pan fo ymddyrchafael yn digwydd trwy ddod â defnydd diagmentig yn agos at ddefnydd sy'n cynhyrchu maes magnetig.

Bydd yr Athro Eaves yna'n dangos sut y gellir defnyddio ymddyrchafael diamagnetig i archwilio amrywiaeth o ffenomenau ffisegol a biolegol, gan gynnwys priodweddau diferion glaw ac ymddygiad pryfed ffrwythau dan amgylchiadau disgyrchiant wedi’i fwyhau ac amgylchiadau disgyrchiant sero.